Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 30 1926, листопада 10. – Відношення Бердянського педтехнікуму Народному комісаріату освіти

До Народнього Комісаріяту Освіти [65]

На № 57564, реч. 2 від 19/X 26 р.

Бердянський Педагогічний Технікум вжив заходи щодо режиму економії як в галузі академічної роботи, так і в галузі господарчій.

В академічній галузі вжиті такі міропреємства:

а) Учбовий рік розпочатий з 15 вересня, а не з 1 жовтня, що побільшило продовженість першого триместру на 15 днів.

б) Комітетом Технікума ухвалено вираховувать з зарплатні за пропуски лекторами академічн. годин, а також за спізнення, що зовсім усунуло спізнення й пропуски без поважних причин, і цим збільшило в значній мірі продукційність акад. роботи.

в) Академічна робота проводиться по календарним програмам, що дає гарантію на виконання цих програмів.

г) При розгляді програмів усунені паралелізми в роботі по окремим дисциплінам, що дає економію часу при проходженню окремих курсів.

д) Ведеться рішуча боротьба з прогулами з боку студентів, що має підвищить їхню акад. встигаємість.

е) Нормалізується навантаження студентів громадською роботою, що теж мусить підвищить академічну встигаємість.

ж) Встановлюється точний внутрішній роспорядок життя студентів в гуртожитках, який би сприяв поліпшенню умов академічн. роботи.

з) Кабінети поповнюються власними виробами студентів, в якій галузі значну роботу вже проробив природничий кабінет, що власними засобами в значній уже мірі збільшив кількість своїх експонатів.

В галузі господарчій проведені такі міроприємства:

а) Зменшений штат службовців Технікума за скороченням посад лікаря та завгоспа, що має щомісячну економію 99 карб.

б) На капітальний ремонт першої черги технікум одержав 500 карб., але дякуючи економії дрібних витрат по господарству Технікум зміг проробить ремонт на 900 карб., чим в значній мірі поліпшив стан будинків Технікума; крім того, треба зазначити, ремонт, який пророблений Технікумом за 900 карб., по кошторису коштує % на 20 більше.

Керуючий Педтехнікумом

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 6. – Арк. 274. Копія.

Примітки

65. Помітка у верхньому лівому куті документу: Вих. №. 102. 10/ХІ/26 р.