Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 57 1925. – Наказ завідувача Бердянським педтехнікумом М. Павликівського

Наказ Ч. 5

На підставі обіжника Наркомосу від 29/Х 25 р. Ч. 468 про складання плану Українізації Педтехнікум прохає ознайомити з таким обіжником і в цьому наказові під своїм прізвищем зазначити, коли Ви остаточно зможете перейти до викладання своєї дисципліни українською мовою.

Завпедтехнікумом Павликівський

1. Шейкін – с 1-го сентября 1926 г. [Підпис].

2. Макаревич – у травні 1925 року. [Підпис].

3. Булавицька – у травні 1926 року. [Підпис].

4. Краснянський – с 1-го сентября 1926 г. [Підпис].

5. Одинець – з першого жовтня 1925 року. [Підпис].

6. Раделів – с 1-го сентября 1926 года. [Підпис].

7. Комінський – з 1-го січня 1926 року. [Підпис].

8. Шустрів – с 1-го августа 1926 года. [Підпис].

9. Роздольский – с июня 1926 года. [Підпис].

10. Трем’якін – с сентября 1926 года.

11. Ягмур – с начала ученого 26 – 27 года.

12. Полулях – з першого вересня 1925 року. [Підпис].

13. Безсонів – 1-го августа 1926 года. [Підпис].

14. Чирва – з першого грудня 1925 року. [Підпис].

15. Чабоненко – с начала учебного 26 – 27 года. [Підпис].

16. Павликівський – з 1-го січня 1926 року.

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 13. – Арк. 3. Оригінал.