Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 51 1925, жовтень. – Календар робіт Бердянського педагогічного технікуму на 23 жовтня – 15 листопада 1925 року

Календар

робот Бердянського Педтехнікуму з 23/Х по 15/ХІ 1925 року

Місяць число Засідання та зібрання Повинні бути присутні
23 П'ятниця Міська конфер. о 6 г. вчера Б.Р.О. Лектори П/т та студенти ІІІ курсу
24 Субота
25 Неділя День відпочинку
26 Понеділок Райметод. ком о 6 г. в. Лектори Технікуму та акад. відділ
27 Вівторок НОП комісія о 7 г. в. Члени комісії
28 Середа Методком П. Т. о 7 ½ г. в. Члени Методкому та акад. відділ
29 Четвер
30 П'ятниця Міська конференц. Лектори й студенти ІІІ курсу
31 Субота
1 Неділя День відпочинку
2 Понеділок Учбово-контрольна ком. о 7 год. вечора Лектори, академвідділ і уповноваж. Виконбюро по курсам
3 Вівторок Теж о 8 год. веч. Теж
4 Середа Комітет курсів о 6 ½ г. в. Члени комітету, представники Рай. культ. від. і спілки «Робос»
5 Четвер Методком П. Т. о 7 ½ г. в. Члени методкому, академ. відділ
6 П’ятниця
7 Субота День пролетарської революції
8 Неділя День відпочинку
9 Понеділок Райметодком о 6 ½ г. в. Лектори П. Т., академ. відділ
10 Вівторок
11 Середа НОП комісія 7 ½ г. в. Члени НОП комісії
12 Четвер
13 П’ятниця Міська конфер. о 6 г. в. в Б.Р.О. Лектори й студенти ІІІ курсу
14 Субота
15 Неділя День відпочинку

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1 – Спр. 12. – Арк. 30. Оригінал.