Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 40 1925. – Навчальний план Бердянського педтехнікуму на 1925 – 1926 навчальний рік

1. Учбовий план Педтехнікума на 1925 – 26 уч. рік

№ № по черзі Назва дисциплін Курси Примітки
I I а II III
1 Радянська держава та право 2 2
2 Економ. географія 2 2 2
3 Політ. економія 3
4 Марксизм-Ленінізм 3
5 Історія класової боротьби 3
6 Література 2 3
7 Методи політосвіти 2
8 Енциклопедія виробництва 2 2 2
9 Фізика, метеорологія 2 2 3 2
10 Хемія 2 2
11 Органічна природа 3 3 3 3
12 Математика 4 4 3 2
13 Педологія 4 4 3 2
14 Семинар по Соцвиху 3 3 4 10
15 Сучасні педагог. течії […] [1] 3
16 Малювання 2 2 2
17 Співи та музика 2 2 2
18 Фізкультура 2 2 2
19 Праця в майстернях 3 3 2
20 Мова 3 3 3 3 //

2. Семінар по Соцвиху на 1925 – 26 уч. рік.

I курс
2-ий триместр 3-ій триместр
Радянська просвітня політика і Соцвих – 3 год. Дитячий комуністичний рух – 6 год.
II курс
2 триместр 3 триместр
Дидактика нової школи – 3 год. Методика грамоти та математика в комплексній системі Дитяча література – 6 год.
III курс
1 триместр 2 триместр 3 триместр
Програми трудшкіл – 6 год. НОП в школах – 3 год. Програми трудшкіл – 6 год. Школознавство – 3 год. 1. Керівництво дипломними роботами – 12 год.

Голова Методкому [Підпис]

Члени

[Підпис]

[Підпис]

Секретар [Підпис]

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1 – Спр. 7. – Арк. 116 – 117. Оригінал.

Примітки

1. Одне слово не прочитане.