Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 45 1920-і роки. – Бланк посвідчення про проходження стажування студентом Бердянського педагогічного технікуму

УССР [77]

Народний комісаріят

освіти

УКРГОЛОВПРОФОС

Бердянський

педагогічний технікум

______ 192_ р.

Ч _

м. Бердянськ

Посвідчення

Це посвідчення видається Комісією по стажу при Бердянськім Педтехнікумі гром__ ________________

в тім, що ___________після скінчення Бердянського Педагогічного Технікуму в _____ році пройш. ________________ стаж при __________________, після чого зроби__ відчит про пророблену роботу в відкритому засіданні Комісії по стажу ______________________________

Комісія признала стаж проведеним задовольняючє і закінченим, і підняла клопотання перед Ц.К. по стажу про видачу гром. __________________________ постійного диплома на звання вчителя трудової школи.

Голова Комісії

Представник від Культвідділу РВК

Представник від Спілки РОБОС

Секретар

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1 – Спр. 9. – Арк. 58. Оригінал.

Примітки

77. Так у тексті.