Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 41 1925, вересень. – Витяг з протоколу засідання комітету Бердянського педтехнікуму

Слухали: Ухвалили:
II. Заяви та документи, що бажають вступити і відновити себе в правах слухачів Педкурсів. 1. Костенко, Сердюк, Ланська до II курсу, Терлецької, Кравченко і Обозіної до III курсу. II. а) Прийняти без іспитів: 1) Костенко і 2) Ланську до II курсу і Обозіну до III курсу. б) Відмовити в прийманні Терлецькій тому, що не представила документів, і 2) Сердюк, 3) Кравченко тому, що під час перебування дома не вели громадської роботи, а також не підходять по соціальному стану.

Голова приймальної Комісії Радєлов

Члени Ляхів

Секретар Бугай

З оригіналом згідно

Секретар Педтехнікуму [Підпис]

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1 – Спр. 7. – Арк. 124 зв. Оригінал.