Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 46 1926, квітня 2. – Відношення Бердянського педагогічного технікуму Маріупольській інспекції народної освіти

До Мар.ІНО [78]

Округовій комісії в справах практики та стажу

Бердянський Педтехнікум доводить до відому Округову комісію в справах практики та стажу, що в 15 червня в Бердянському Педагогічному Технікумові почнеться літня практика для студентів І та ІІ курсів. Всього на практику буде напрямовано біля 100 студентів на 1 місяць, до 1 серпня. Як в минулому році, Педтехнікум має на увазі розподілити своїх практикантів в установах Наросвіти і здороввідділу: в дитячих колоніях, дитмістечках, в будинках дитини, площадках і т. ін. во всій Маріупольській Окрузі. Педтехнікум прохає сповістити найскоріше, чи зможе Округова комісія забезпечити всіх сто його студентів місцями для практики, де саме і в якій кількості, чи ні, щоб Технікум міг зазделегідь снестися з другими округами в випадкові негативної відповіді. Технікум прохає предоставити 25 – 35 місців в Бердянському дитмістечкові під час відпусків вчителів та керівників його для ІІ курсу, 24 місця в яслах, що утворюються щорік в районових центрах Здороввідділом, крім того, 40 – 50 по своій уподобі.

Керуючий Педтехнікумом /Павликівський/

Керуючого по навчальній частині /Раделов/

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1 – Спр. 9. – Арк. 63. Копія.

Примітки

78. Помітка у верхньому лівому куті документу: Вих. Ч. 198. 2/IV.26 р.