Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 32 1926, грудня 22. – Відношення Бердянських педагогічного і робітничого технікумів Народному комісаріату освіти

До НАРКОМОСУ [67]

На ч.

Педагогічний та Вечірній Робітничий Технікуми прохають ФЕУ Наркомосу ввести до штату на 1926 – 27 рік посаду завідуючого господарством, який би обслуговував потреби обох установ.

Керуючий Бердянським Педтехнікумом та

т. в. об. Керуючого Робітничим Технікумом

Секретар

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 6. – Арк. 279. Копія.

Примітки

67. Помітка у верхньому лівому куті документу: Вих. Ч. 200. 22/ХІІ/26 р.