Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 48 1925. – Доповідь Красянського про школу підлітків при Бердянському педтехнікумі

Доклад

о школе підлітків при Бердянському Педтехнікумі

По доповіді зав. Педтехнікумом тов. Павликівського 4 листопаду біжучого року комітет Педтехнікуму признав за необхідне з майбутнього учбового року відкрити при Педтехнікумі зразкову 4-х літню трудшколу, а в біжучому році обмежитися відкриттям двухрічної школи підлітків, доручивши мені організувати таку школу й скласти програм занять, на підставі порадника по соціяльному вихованню. При виконанні цього завдання мною було прийнято за грунтові вказівки зазначеного порадника (вид. 1924 р., стор. 67, 286 – 296). Така школа сприяє ліквідації неписьменности серед підлітків, виховуючи з них свідомих громадян, активних учасників трудового життя Республіки, готових і здатних боротися за диктатуру Пролетаріата і вміти з цим бути місцем, де студенти пристосовували практичні знання, які одержали в Педтехнікумі. Але на гадку представника Бердянської Інспектури, який був присутнім на зібранні 4 листопаду, що більшість дітей повинно бути з знанням приблизно 2 групи трудшколи, то мною з початку було складено проекційного листа, пристосовуючи до знань таких учнів. Коли ж стали скликати і записувати дітей, виявилась надзвичайна різниця в їх росту, розвиткові, знаннях і підготовці. Пересічний зріст 12 років, але він коливається між 10 – 14. Одні з дітей вчились раніш у школі, але взяті відтіль родиною завдяки негарному поводженню і постійних жалоб на їх з боку навчителів та учнів, другі відстали по хворобі, треті перестали учиться по сімейним обставинам, декотрі ніколи в школі не були. Одні до школи прийшли самі, за поводженням власного бажання учиться, інші були надіслані спілками, декотрих привела родина. Одні уміли кой-як читати, писати, рахувати і володіли в достатній мірі розвитком для свойого віку, інші завдяки слабому розвитку знали декілько літер і виявили намагання читати по звуковому і даже літеро-слагательному методу, треті були цілком неписьменні. Загальною рисою їх була велика розвязанність і неспокійне поводження, так як це були в більшості діти вулиці. Нікому в прийомі відмовлено не було. Прийнято 96 чоловік. Їх прийшлось поділити на 2 групи, старшу 51 і молодшу 45. Заняття розпочалися 16 листопаду. З молодшої групи прийшлося відокремити цілком неграмотних і доручити їх одній студенці, останні, які уміли кой-як читати, писати і рахувати, були доручені другій. До старшої групи, завдяки многолюдності і рябизні в знаннях дітей, прийшлося прикомандировати також двох студенток.

Ознайомлення з індивідуальними особливостями учнів забрало багацько часу і навело на думку покласти в основу початкових занять з ними проекційні листи, але в переінакшеному виді, що були складені для 1 і 2 груп трудової школи. Навчання грамоті ведеться по методу цілих слів, при навчанні лічби придержуємось методики Ланкова. В молодшій групі навчання йде на українській мові, в старшій, куди діти поступили уже грамотними і які українською мовою не володіють, навчання ведеться на російській мові, а в ІІ триместрі в цій групі буде введена українська мова як окремий предмет викладання. Заняття відбуваються кождодневно від 8 ½ до 11 годин ранку в аудиторіях, що призначені для студентів, але в ці часи звільнені для дітей. Недовгочасний опит занять з дітьми (меньше місяця) дав деякі висновки роботи: молодша група читає і пише слова з 20 літерами, розв’язує задачі і уміє записувати висновки в межах 10; старша група пройшла компл. теми: «Картины поздней осени», «Одежда и обувь», «Жилище и топливо», «Болезни осенью и способы борьбы с ними», прочитані статті, що торкалися цих тем, і виконав письменні роботи, розвязував задачі в межах 100. Проробка комплексових тем проходила таким побитом: бесіди, малювання, виготування учнями плакатів, моделів і колекцій. Власних наочних підручників школа немає, але вона широко користується ними з Педмузею, математичного куточку, природо-наукового кабінету і класа ліпки, малювання та аплікації. //

Праця в школі підлітків для мене і практиканток важлива не тільки тим, що учням повідомленні знання і навики, але за цей час ми добре ознайомились з дітьми, надалі, після зробленої підготовки, можна с успіхом провадити роботу. В наступному триместрі учні розпочнуть розробку чергового матеріалу, що зазначено на сторінці 296 – 298 порадника по соц. вихованню вид. 1924 р., причому головна увага буде звернена на місцеву обробляючу та добуваючу промисловість, а також на адміністраційні установи міста. Значна перешкода при навчанні механізму читання в старшій групі є відсутність одинакових книжок, яких не можуть купити по бідності родини. Вони приносять ріжні книжки і по них приходиться читати. Незручність, що виникає при такому читанні, пом’якшується тим, що в групі дві вчительки, котрі і стежать за читанням кожного учня. Через те, що більшість учнів з’явилось до школи з книгами «Игра и труд. Ч. 2», то прийшлося залишитися на цій книжці як основній. В молодшій групі практикується «До світла».

Бідність родини учнів відбивається не тільки на кепському враженні і взутті дітей, що перешкоджує нормальному відвідуванню школи, але і не досить справному постачанні дітей книжками, зшитками, чорнилами і т. і. Ці обставини гальмують успіх і для усунення цього бажано мати хоч невеликий запас учебників та письменних приладь задля роздачі біднішим учням.

Дисципліна в перші часи була дуже кепська: буйний гурт дітей трудно було дисциплінірувати. Але поступово і в цьому відношенні досягнуті декотрі успіхи: тепер діти ведуть себе значно спокійніше і скромніше, чим раніш. Це частково досягнено тим, [що] вчительки під час перерви знаходяться серед дітей, перерви скорочені до 5 хвилин, усилені класкоми, які стежать за порядком. Крім класкома в кожній групі мається санком.

Завідуючий школою підлітків при Бердянському Педтехнікумі /Красянський/

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1 – Спр. 10. – Арк. 24 – 25. Копія.