Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 43 1926, січня 7. – Відношення Бердянського педагогічного технікуму Сталінській окружній інспекції народної освіти

Копія

УСРР

Народний комісаріят

освіти

УКРГОЛОВПРОФОС

Бердянський

педагогічний технікум

7 січня 1926 року

Ч 17

м. Бердянськ

До Сталінської ОКРІНО

Бердянський Педтехнікум не зможе не вказати Вам на незаконність Вашої відмови відпустити стажерів Бердянського Педтехнікума, що працюють в Вашій Окрузі, на конференцію стажорів, що відбулася 2/1 26 року, про відпуск на яку прохав Педтехнікум своєчасно. Цим Ви перешкоджуєте справі підготовки наших стажорів, справі полагодження зв’язку й дійсного керування стажорами з боку Технікуму. Відсутність стажорів на конференціі заважає виявити умови й наслідки праці стажорів в Вашій Окрузі, дати вказівки на майбутнє, що може мати наслідком нездачу стажу стажором або залишення ще на один рік стажу.

Слідуюча конференція стажкомісією Педтехнікуму призначена на 4 травня. Прохання сповістити стажорів і дати відпуск з 3 по 7 травня.

Керуючий Бердянським Педагогічним Технікумом Павликівський

Секретар

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1 – Спр. 9. – Арк. 11. Копія.