Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 59 1928. – Наказ заступника директора Бердянського педтехнікуму І. Забарного

Наказ № 102

Прошу всіх викладачів та співробітників Педтехнікуму подати до канцелярії Педтехнікуму такі документи або завірені в належному порядку копії:

1) Метричне свідоцтво або посвідчення особи.

2) Атестат, диплом, свідоцтво або посвідчення про освіту, матрикули та студентський білет.

3) Партійний білет.

4) Профспільчанський білет.

5) Воїнський білет або особиста воїнська книжка.

6) Довідки та посвідки про стан служби та роботи.

7) Копії службових (формулярних) списків.

Документи ці потрібні для ствердження відомостей, що заносяться до трудових списків.

Після використання документи будуть повернені.

Термін подачі – 20 березня.

Зам. директора Забарний

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 13. – Арк. 25 зв. Оригінал.