Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 47 1925, листопада 16. – Витяг з протоколу засідання районного методичного комітету Бердянського педтехнікуму

Копія

Протокол №75/4

Засідання Райметодкому

Бердянського Педагогічного Технікуму

від 16 листопада 1925/6 навч. року

Присутні були: всі члени методкому, крім гол. Скрипки і представника Робітничого Технікуму. Засідання призначено о 6 ½ ч. вечора розпочалось о 6 ½ ч. вечора закінчилось о 8 ½ ч. вечора
Голова Павликівський Секретар Крючок
Слухали: Ухвалили:
1. Обговорення докладу Профтехнічної школи. 1. Визнати слідуючі об’єктивні умови, які поки що не дають можливости поставити учбову і методичну роботу в школі як слід; а) відсутність необхідної матеріальної бази; б) власного помешкання; г) твердих штатів; д) переоборудовання майстернь; е) відсутність книгозбірні при школі; ж) методком роботи своєї не розгорнув; з) в зв’язку з відсутністю виробничої програми навчання нема чіткої загальної програми шкіл. Приймаючи на увагу вищезазначене, Райметодком константує все ж таки підвищення дисципліни серед учнів, існування виробничих нарад, роботу методкому в напрямкові виробки учетної картки. Задля уникнення хиб в школі вважає за необхідне: 1) підвищення матеріальної бази; 2) введання твердих штатів, а в зв’язку з цим поповнення школи педперсоналом, який // цілком віддався праці в профшколі, 3) введення в штат діловода, конторщика і ще 2-х інструкторів, 4) негайного призначення завідуючого майстернею інспектора, аби повернути завідуючого школою до своєі безпосередньої| праці. […]

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1 – Спр. 10. – Арк. 14 – 14 зв. Копія.