Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 49 1925, серпня 8. – Анкета вступника до Бердянських педагогічних курсів Н. Іванової

Форма № 1

Анкета залишається в справах учбової

установи, повертати її не можна.

Анкета

для тих, що вступають до учебних установ Профосвіти

До Бердянських 3-х річних Педагогічних

Курсів

Місто Бердянськ.

1. Командирований в рахунок місць ______________ округи

2. Якою організацією командирований (місцевою чи окружною) ______________

3. № командировочного посвідчення з учоту Окрпрофосвіти __________________

4. Прізвище, ім’я й по-батькові Іванова Надія Іванівна

5. Рік і дата народження 1908 рік 18 мая

6. Пол жіночий

7. Національність болгарка

8. Родинний стан (жонатий, нежонатий, удівець) незаміжня

9. Чи є хтось на отриманні –

10. Партійність (зазначити, член якої партії, № парт. квитка, з якого часу перебуває чл. парт.) –

11. Чи член спілки, якої та з якого часу, № чл. квитка –

12. Чи член комнезаму –

13. Соціяльний стан (робітник), як довго та в якому фахові працював (тарифна категорія) селянка

а) селянин (як довго працював у сільському господарстві, характер роботи, коли залишив роботу) працювала змалку у сільському господар.

б) кустар (зазначити характер роботи) –

в) службовець (де працював і характер роботи – вчитель, лікар і т. і.) –

г) інші (купці, промисловці й т. і.) –

14. Основна професія хліборобство

15. Освіта скінчила 7-ми річну школу

16. Відношення до військової повинності –

17. Чи перебував у арміях (білій, дореволюційній, перечислити, якої, добровільно чи по мобілізації) //

18. Чи перебував у Червоній Армії, ким (вступив добровільно чи по мобілізації) –

19. Чи відбув Всевобуч –

20. Громадська й політична робота (зазначити, де працював, на якій посаді й яку роботу виконував) –

21. Якими коштами живе й скільки одержує допомога батьків

22. Як довго живе з власної праці –

23. Зазначити місце останньої роботи, на якій посаді –

24. Перечислити, на яких підприємствах працював, на якій посаді й як довго –

25. На який факультет хоче вступити соцвих

26. Соціяльний стан батьків середняк хлібороб

а) Робітник (зазначити, де зараз працює; не працює в продукції, як довго і через що) –

б) Селянин, чи працює в сільському господарстві безпосередньо, чи на підприємствах сільського господарства, промисловості самовласне сільск.

Зараз у сільському господарстві не працює, зазначити, з якого часу працюю весь час

в) Кустар

г) Службовці: зазначити, де працює й характер роботи – вчитель, лікар і т. і. –

27. Матеріальний стан батьків (які кошти мають) садиба, 2 коней, 1 корова

28. Чи є кошти на прожиття, на який час, хто дав кошти та розмір їх дала сестра і вчителька

29. Чи має квартиру в місці перебування ВУЗу –

30. Де постійно мешкає с. Новоспасівська Бердянського

Підпис Надія Іванова

8-го августа 1925 року

Правильність даних в анкеті стверджую:

Голова організації, що командирує

Секретар [Підпис]

Прибув до Прийомної Комісії

Висновок Прийомної Комісії

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1 – Спр. 11. – Арк. 9 – 9 зв. Оригінал.