Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 34 1925. – Навчальний план осіннього триместру 1925 – 1926 н. р. в Бердянському педтехнікумі

УЧБОВИЙ ПЛАН ОСІННЬОГО ТРИМЕСТРУ 1925 – 26 УЧБ. РОКУ

В БЕРДЯНСЬКОМУ ПЕДТЕХНІКУМІ

Дисципліни Прізвище викладовця Кількість годин
I курс II курс III курс
Лек. Гр. Лек. Гр. Лек. Гр.
Історія клас. борьби Порада 5
Економ. географія Забарний 3
Політекономія
Істор. матер. Богданов 5
Укр. мова Крючок 4 2 4 5
Укр. література Крючок 4
Російська й зах. літер. Булавицька 2
Енцикл. сільськ. госп. Чебаненко 6
Ботаника й зоологія Шейкін 2 3
Математика Одинцов 5 2 4 3
[…] [69] математика Зіньківський 3
Фізика Одинцов 2 4
Анатомія й фізіолог. Макаревич 6
[…] [70]логія Макаревич 3 2
Педагогіка Забарний 3
Системи Забарний 5
Дидактика та шк. Токарська 7
Образотвор. мистец. Каминський 2 2 2 4 студійних
Фізкультура 2 2
Співи й музика Полулях 2 2 2 4 студійних
[…] [71]ярство Шустров 4
[…] [72]турство Безсонов 5 8
[…] [73]я Шейкін 1 3
Гурток Макаревич 2 гурткових
Краєзнавчий гурток Зінківський 1 гуртковий
Німецька мова Едігер 2 2 //

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 6. – Арк. 289. Оригінал.

Примітки

69. У тексті одне слово не прочитано.

70. У тексті кілька літер не прочитані.

71. У тексті кілька літер не прочитані.

72. У тексті кілька літер не прочитані.

73. У тексті кілька літер не прочитані.