Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 33 1926, грудня 9. – Відношення Бердянського педагогічного технікуму Народному комісаріату освіти

До Н.К.О.

(Упрофосвіти) [68]

Бердянський Педагогічний Технікум передбачає в біжучому році видати «Записки Берд. Педтехнікума», в яких вмістити матеріяли, що характеризували б життя й роботу Технікума; статті своїх робітників, що освітлювали б цю роботу, і статті наукові й науково-популярні.

Крім того, в галузі краєзнавчої роботи видати збірник народних пісень, зібраних силами наших студентів.

Аби мати змогу з технічного боку виготувати своєчасно необхідний матеріял, потрібно мати штатню посаду машиністки, а тому звертаємось до Вас з проханням затвердити посаду машиністки, асигновавши додатково кошти на утримання. Коли ж кошти асигнувати не можливо, то дозвольте виплачувати за рахунок спецфонду.

Керуючий Педтехнікумом

Зав. учб. част.

Секретар

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 6. – Арк. 283. Копія.

Примітки

68. Помітка у верхньому лівому куті документу: Вих. Ч. 160. 9/ХІІ/26 р.