Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 37 1925, січня 12. – Протокол засідання комітету Бердянських педагогічних курсів

Комитет

Протокол № 2

Засідання Комітету Педкурсів, відбувшегося 12 січня 1925 року

Присутні: т.т. Павліківський, Раделів, Шостоперів, Крючок, Караджа і Каракулаків.

Слухали Ухвалили
1. Пропозицію Зав. Пед. Курсами т. Павліківського про необхідність збільшити кількість стипедіятів Педкурсів, позаяк помічається серед незалежних курсантів велика дуже в цьому потреба. 1. Цілком згоджуючись з пропозицією т. Павліківського розпочати клопоти перед Наркомосвіти про збільшення стипендій в кількості до 30 незаможнішим курсантам
2. Відчит за I триместр по Бердянським Педкурсам 1924 – 5 ак. року. 2. Означений відчит затвердити і надіслати до УкрГоловпрофосу, Губпрофосу і до ОКРІНО по одному примірнику
3. Доклад т. Радєлова про учбовий план на 2 триместр 1924 – 25 академічн. року. 3. Затвердити план в нижчезазначеному виді, а саме:
Назва предметів Кількість
Практ. Лект.
І курс
1. Радянська просвітня політика. Принципи та форми соціального виховання
2
2. Педологія. Вступ до наукової психології 3
3. Українська мова та література 4
4. Всесвітня література 2
5. Соціально-економічний мінімум 4 //
6. Математика 4
7. Фізика, метеорологія та техніка 2 3
8. Геологія 2 2
9. Ботаніка 4 2
10. Енциклопедія с-г. виробництва 2 4
11. Краєзнавство 2 2
12. Образне мистецтво 2
Разом 14 36
II курс
1. Семінар по Соцвиху
4
2. Педологія 3
3. Українська мова та література 4
4. Всесвітня література 2
5. Соціально-економічний мінімум та інструктаж по політосвіті 2
6. Історія господарчих форм та ревруху (в Росії) 2
7. Економічна географія 1 3
8. Математика 3
9. Фізика, метеорологія та техніка 1 3
10. Хемія 3 1
11. Зоологія та палеонтологія 2 3
12. Енциклопедія с-г. виробництва 2 2
13. Прикладне мистецтво 4
14. Тоничне мистецтво 1 2
15. Образне мистецтво 2 2
16. Фізкультура 2
Разом 18 38 //
IIІ курс
1. Програми, дидактика та методика рідної мови
4 6
2. Педологічний семінар 1 2
3. Дефектологія, гігієна та санітарія дит. установ 2
4. Семінар по політосвіті 2
5. Історія педагогічних систем, Соцвих ССРР, шкільна справа на Заході 3
6. Українська мова та література 4
7. Всесвітня література 2
8. Соціально-економічний мінімум 2
9. Історія господарчих форм та рев. руху (на Заході) 2
10. Математика 2
11. Фізика, метеорологія та техніка 1 2
12. Астрономія 1
13. Еволюційна теорія та практична біологія 3 2
14. Тоничне мистецтво 1 2
15. Образне мистецтво 2 2
16. Прикладне мистецтво 4
17. Фізкультура 2
Разом 18 36
Курс по Соцвиху в кількості 6 лекцій доручити т. Шестоперову, а методику рідної мови 2 години // на 3 курсі т. Крючку, маючи на увазі, що курс викладання буде на українській мові, практичні же роботи залишити за т. Булавицькою
4. Доклад т. Караджи про роботу курсантів в підшефній Педкурсам установі «Дитячий Городок». В своєму докладі т. Караджи зауважує на поводження окремих т.т., які не з’являлись до роботи і нікого навіть не надсилали замість себе; що торкається педперсоналу, то одвідували городок тільки т.т. Павликівський та Радєлов, інших не було.
Робота проводилась в проводженні дитячого руху, в культроботі – виписали журнали, газети; було видано приладдя для письма, засновані гуртки – натуралістів, драмгурток. Є надія, що після канікул ця робота налагодиться і дасть належні результати.
4. З приводу докладу т. Караджи було декілька запитань і промов, в яких виявилось: щоби налагодить роботу в підшефній Педкурсам установі «Дитячий Городок» і підняти цю роботу на належну височинь, необхідно: а) збільшить кількість курсантів, що обслугували б своєчасно городок, а для того негайно скласти список; б) також скласти список потрібних книжок для дітей, які негайно будуть видані з дозвілу ОкрІНО; в) прохати лікаря Педкурсів розпочати читання про інфекційні хвороби (один раз на 2 тижні); частіше відвідування «Городка» медперсоналом Курсів.
Що торкається окремих курсантів, які визвали недбале відношення до своєї роботи в підшефній установі, лічити їх як не встигаючих по практичним роботам. //

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1 – Спр. 7. – Арк. 4 – 7. Оригінал.