Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 44 1926, січня 7. – Відношення Бердянського педагогічного технікуму педінспектурі Народного комісаріату освіти

УСРР

Народний комісаріят

освіти

УКРГОЛОВПРОФОС

Бердянський

педагогічний технікум

7 січня 1926 року

Ч 19

м. Бердянськ

До НАРКОМОСу

Педінспектурі

2/1 26 року в Педтехнікумі відбулася конференція стажорів Технікуму. Про час конференції заздалегідь Технікум сповістив Округові ІНО і завідуючих школами, де працюють стажори, з проханням відпустити стажорів на конференцію. Всі ІНО відпустили стажорів, крім Сталінської Округи. Таким чином, наші стажори Сталінської Округи залишилися без керування і вказівок на другий триместр, Педтехнікум не зміг виявити умов і наслідків праці стажорів в Сталінській Окрузі.

Педтехнікум прохає Педінспектуру звернутись до Сталінської ОкрІНО й вказати на незаконність її відмови відпустити стажорів на конференцію, й пропонувати на майбутнє не перешкоджувати справі Технікума керувати стажорами. Слідуюча конференція призначена на 4 травня.

Коли питання про конференцію стажорів в законнім порядку ще не розв’язано і округові ІНО мають право не відпускати стажорів на конференцію, прохання поставити це питання в відповідних органах, зробити так, щоб стажори дійсно мали можливість з’їздитися на конференцію.

Керуючий Бердянським Педагогічним Технікумом [Підпис] /Павликівський/

Секретар

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1 – Спр. 9. – Арк. 56. Копія.