Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 39 1925, травня 14. – Витяг з протоколу засідання педагогічного комітету Бердянських педагогічних курсів

Слухали Ухвалили
9. Пропозицію Завпедкурсами т. Павликівського про те, аби лекторський персонал на протязі літнього триместру засвоїв українську мову задля переходу з 15 серпня н/р до викладання своїх курсів по-українськи. 9. Пропонувати лекторам Педкурсів занятись вивченням Української мови, аби з 15 серпня н/р перейти до викладання предметів своїх українською мовою.
10. Розподіл заняття на Педкурсах в літньому триместрові. 10. Розподілити роботу студентів за час літнього триместру, які залишились у Бердянському, слідуючим разом: а) Праця в Палітурні і Картонажній – 12 годин. I і II курси – 8 год. 2 групи по 4 години двічі на тиждень. III курс – 4 год. – 1 група двічі на тиждень. б) Праця в теслярній майстерні – 8 год. на тиждень. I і II курси – 2 групи двічі на тиждень по 4 години. в) Клас ліпки та аплікації – 4 год. на тиждень. I, II, III курси – двічі на тиждень по 2 години. г) Праця в бібліотеці – 6 год. на день. д) Праця в фізичному кабінеті, виставці – 6 год. на день. // е) Праця в природничому кабінеті – 6 год. на день. ж) Праця в саду-винограднику – 6 год. на день. В окремих випадках всі студенти приймають участь в роботі на винограднику та в полі. з) Фізкультура – 2 год. на тиждень для всіх курсів загалом. Праця кожного студента повинна проводитись пересічно 6 годин щодня.
11. Заяву лектора Крючка, що він буде провадити навчання українській мові студентів, які залишаться в Бердянському і які бажали б займатись, починаючи з 1 червня двічі на тиждень по 2 години. 11. Прийняти до відома.

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1 – Спр. 7. – Арк. 56 – 57. Оригінал.