Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 42 1925, вересня 12. – Протокол засідання педагогічного комітету Бердянського педтехнікуму

Педкомітет

Протокол № 54

Засідання Педкомітету Бердянського Педтехнікуму від 12 вересня 1925 року

Присутні були зав. Педтехнікумом т. Павликівський, лектори Раделов, Шейкін і Макаревич, від Виконкому бюро студентів т. Федоренко.

Призначено о 6:00 год. вечора

Розпочалось о 6 ¼ год.

Закінчено о 9 год. веч.

Слухали: Ухвалили:
1. Повідомлення НКО про відпуск 1000 карб. на ремонт і оборудування «БПС» при Педтехнікумі. 1. Задля складання кошторису й проводження ремонту й оборудовання БПС обрати комісію в складі: від Педкомітету Технікуму лектора Павликівського, завгоспа Михайловського.
2. Протокол ч 49 від 10/IX 25 р. засідання Методкому Технікуму про складений їм учбовий план Педтехнікуму на 1925 – 26 уч. рік. 2. Заслуханий в засіданні Методкому учбовий план на 1925 – 26 учб. рік затвердити.
3. Протоколи прийомочної і іспитної комісій про вступ до Бердянського Педтехнікуму до I курсу. 3. Приймаючи на увагу висновки приймаючої та іспитної комісій щодо вступу осіб до Педтехнікуму, зачислити в склад студентів I курсу Бердянського Технікуму слідуючих осіб: // 1. Кравченко, 2. Коцареву, 3. Янушковську, 4. Солодовник, 5. Компанієць П., 6. Солонську, 7. Маноиленко, 8. Компанієць, 9. Хорунжу, 10. Холодареву, 11. Шахов, 12. Дегтяр, 13. Синяк, 14. Суботу, 15. Носовську, 16. Химченко, 17. Курило Гр., 18. Богатирьова, 19. Черненко, 20. Скакун, 21. Чернову, 22. Курило Я., 23. Іваненко, 24. Дрозд, 25. Сенкевич, 26. Іщенко, 27. Давидовську, 28. Приходько, 29. Іванову, 30. Лобода, 31. Тоцьку, 32. Сафонову, 33. Лосеву, 34. Білаш, 35. Калюжного, 36. Савину, 37. Кока, 38. Хаминську, 39. Микулу, 40. Супрун, 41. Антоненко, 42. Костюченко, 43. Краснокуцького, 44. Зребного, 45. Солодовник, 46. Бугай, 47. Терентьєву, 48. Безпалову, 49. Стуканова, 50. Коротич, 51. Улюр, 52. Делішеву.
2. Теж до II курсу Педтехнікуму. 2. Зачислити в склад студентів II курсу слідуючих осіб: 1) Росіхина; 2) Грищенка; 3) Костенко; 4) Ланську. //
3. Теж до IIIкурсу. 3. Зачислити в склад студентів Педтехнікуму Обозіну.
4. Наслідки літньоі праці і зачотів, що були призначені окремим студентам, а також і питання про перехід студентів з I курсу до II курсу Педтехнікуму. 4. Перевести до слідуючого II курсу слідуючих студентів I курсу, що здали зачоти, і літня практика яких визнана комісією задовольняючого, а саме: а) 1. Бакай, 2. Александрову, 3. Горохову, 4. Дмитрінову, 5. Каракуланову, 6. Кивович, 7. Макарову, 8. Мичненко, 9. Руденко, 10. Семенову, 11. Сорокіну, 12. Сущевич, 13. Тищенко, 14. Устименко Б., 15. Устименко І., 16. Хенкину, 17. Кинзбург, 18. Талан, 19. Садового, 20. Бугая. б) Відкласти розгляд питання про перевод до ІІ курсу до 20 вересня слідуючих студентів: 1. Дмитровської, 2. Комаревцевої, 3. Онищенко, 4. Півньової, 5. Погребняк, 6. Лознякової, 7. Попової, 8. Сеницької, 9. Шилаєвої, 10. Сизоненко, 11. Кардаш. г) [76] Залишити на другий рік на І курсі студентів, що не відбували літньої практики або не здали її, а також тих, що не здали зачотів: 1. Безпалову // д) Рахувати звільненими зі складу студентів з I к. за невідбуванням літньої практики, невдачу зачотів і неповідомлення про неявку до зачотів слідуючих: 1. Пащенко, 2. Соколову, 3. Білаша, 4. Стуканова.
5. Теж про перевод студентів II курсу до III-го. 5. а) Перевести до III курсу слідуючих студентів, що здали зачоти і літня практика яких визнана задовольняючою, а саме: 1. Бурс, 2. Голдину, 3. Дуброву Н., 4. Дегтяренко, 5. Дайховську, 6. Войцехович, 7. Єлізарову, 8. Кудояр, 9. Могильну, 10. Найдьонову, 11. Тютюму, 12. Сур, 13. Шевченко, 14. Шаповалову, 15. Щеголєву, 16. Микуліну, 17. Безпалову, 18. Король, 19. Корепанову, 20. Колесник, 21. Каковського, 22. Сергієнко, 23. Ярова П., 24. Ярова С. б) Відкласти розгляд питання про перевод слідуючих до 20 вересня до III курсу, а саме: 1. Анісімової, 2. Головкової, 3. Дьякової, 4. Якименко, 5. Ласкової, 6. Федоренко, 7. Ганненко, 8. Лисенко, 9. Глод. // в) Залишити на другий рік на ІІ курсові, що не відбували літньої практики, або не здали її, або не здали зачотів, а саме: 1. Плахт, 2. Столина, 3. Горб, 4. Михайлюк, 5. Дуброву Фр.
6. Заяву лектора, що студент III курсу Виталь здав зачит по вкраїнській мові. 6. Видати т. Виталю тимчасове посвічення на звання вчителя 1-го ступеня трудшколи.
7. Наслідки зачотів, що здавала студентка Шелепа ІІІ-го курсу. 7. Маючи на увазі, що студ. Шелепа ІІІ курсу на протязі навчального року виявила себе академічно відсталою, через що і мала зачоти майже по всім дисциплінам, які вона здавала, але не зовсім витримала (фізика), а також рахуючи її взагалі ще не підготовленою до шкільної праці на посаді вчителя, тому залишити її, Шелепу, на другий рік на III курсові.
8. Слухали знову заяви гр. Зіньківського й Одинцова про бажання зайняти вільну посаду лектора математики. 8. Після всебічного обговорення кандидатур обрати за лектора математики на вільну посаду при Педтехнікумі гр. Одинцова, рахуючи призначення його з 1 жовтня 1925 року.

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1 – Спр. 7. – Арк. 125 – 129. Оригінал.

Примітки

76. Так у тексті.