Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 38 1925, квітня 2. – Витяг з протоколу засідання методичного комітету Бердянських педагогічних курсів

Слухали Ухвалили
[…] 2. Доклад лектора Радєлова про постановку викладання курса краєзнавства на Педкурсах. Головні положення докладу такі: 1) Через те, що програма 7-літки базується на краєзнавчому матеріалі, Педкурси повинні звернути значну увагу на ознайомлення слухачів, в майбутньому вчителів, з тією округою, де їм прийдеться працювати. 2) Метод роботи – екскурсійно-розвідочний: відвідуються підприємства Бердянська, збираються матеріали, самі слухачі систематизують його і читають доклади. 3) Інші дисципліни теж мають краєзнавчий ухил, природознавство вивчає флору та фауну Бердянщини; технічні дисципліни обслідують // промислові установи Бердянська і т. п. 4) Слухачам в 1923 – 4 р. були роздані анкети для обслідування села, де вони проводили педпрактику, також обслідування буде продовжено і в цьому 1924 – 25 році, а матеріял буде пророблятись. 5) Програма комплексів для 4-х літки розробляється на випускній групі і заповнюється краєзнавчим матеріялом. 6) Лектори й слухачі, що від’їзжають в райони для проводження вчительських метод. конференцій, використають цю подорож для збирання теж краєзнавчого матеріалу. 2. Доклад прийняти й надіслати до Катеринославського Кабінету Соціальної Педагогіки.

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1 – Спр. 7. – Арк. 40 – 41. Оригінал.