Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 60 1928, травня 10. – Наказ директора Бердянського педтехнікуму С. Поради

Наказ № 113

10 травня 1928 року.

§ 1.

На час мого відпуску (з 15 травня по 30 червня) заступником директора призначається І.М. Забарний.

§ 2.

Черговий тарифний відпуск співробітникам т-му призначається в такі терміни:

Забарний І.М. – з 10 липня по 25 серпня.

Жигула І.Ф. – з 15 травня до 15 червня.

Бондар М.К. – з 1-го липня до 1-го серпня.

Любченко К. [82]М. – з 15 червня до 15 липня

Великий А.Я. – з 10-го липня до 25 серпня.

Крючок І.П. – з 8-го липня до 1-го вересня. //

Одинець О.А. – з 8-го липня до 1-го вересня.

Смолінський С.М. – з 15-го липня до 1-го вересня.

Шейкін В.В. – з 15-го липні до 1-го вересня.

Полулях Д.І. – з 15-го липня до 1-го вересня.

Романенко М.В. – з 15-го липня до 1-го вересня.

Поляков – з 10-го липня до 25 серпня.

Чирва – з 10 липня до 25 серпня.

Едігер Е.П. – з 15-го липня до 1-го вересня.

Лазарева Є.І. – з 15-го липня до 15 серпня.

Іванюшенко З.С. – з 1-го червня до 1-го липня.

Камінський Б.П. – з 15-го липня до 1-го вересня.

Наказ цей оголосити до відому співробітн. технікуму.

Директор т-му Порада

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 13. – Арк. 27 зв. – 28. Оригінал.

Примітки

82. Так у тексті.