Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 70 1926. – Штати Бердянського педтехнікуму на 1926 – 1927 навчальний рік

Штати викладачового персоналу по Бердянському Педагогічному Технікуму

на 1926 – 27 навч. рік

Назва дисципліни Кількість тижневих годин Кількість штатних посад Примітки
1. Соціально-економ. дисципліни 15 1 І розряду
2. Органічна природа та хемія 21 1 І розряду
3. Соцвих 36 2 І розряду, одна – ІІ
4. Педологія 17 1 І розряду
5. Укр мова та всесвітня література 17 1 І розряду
6. Математика 18 1 ІІ розряду
7. Образотворче мистецтво 18 1 ІІ розряду
8. Фізика та метеорологія 16 1 ІІ розряду
Разом 9 П’ять І розряду Чотири – ІІ

Крім того, потрібна поза штатом слідуюча кількість годин на тиждень:

1. Енциклопедія с.-господарства 10 годин
2. Економгеографія 2
3. Фізкультура 4
4. Співи й музика 8
5. Праця в майстернях 20
6. Сучасні педагогічні течії та сист. 3
Разом 47 годин
7. Клубні години по співах, малюванню та фізкультурі 12
Всього 59 годин

Пропускна здатність кожного курсу 50 студентів, майстерень та лабораторій – 15 студентів. Курси поділяються по слідуючих предметах таким родом: семінар по соцвиху та один курс по мові, по ліпці, аплікації, малюванню та співам, по математиці та по енциклопедії с.-господарства на дві (2) групи; по фізиці та метеорології, хемії, органічній природі, педології та праці в майстернях на чотири (4) групи. По співам, малюванню, фізкультурі додається ще по чотири години клубних.

Керуючий Педтехнікумом /Павликівський/

Пом. керуючого по навчальній частині /Раделов/

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 23. – Арк. 73. Копія.