Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 63 1929, березня 4. – Наказ директора Бердянського педтехнікуму С. Поради

Наказ № 152

4 березня 1929 р.

Констатуючи випадки подачі до канцелярії т-ма неправдивих документів про соціяльний стан й домагаючись дальшого поліпшення соціяльного складу студентства, пропонується всім студентам основних курсів і учням підготовчих груп до 1-го квітня подати до канцелярії довідки сільрад про виборчі права родини (незалежно позбавлені виборчих прав чи ні). Правдивість довідки сільради обов’язково повинна бути засвідчена райвиконкомом. Мешканці міста подають довідки від міських рад. В довідках сільрад, виданих студентам, родини котрих позбавлені виборчих прав, повинною бути зазначено, за що саме позбавлено та чи позбавлений студент, як член родини. Документи про виборчі права, котрі були подані до 1-го січня цього року, рахується недійсними. Від подачі зазначених документів звільняються всі студенти ІІІ курсу, крім: Вельчева, // Гадючка І., Звягина, […] [83], Кушнір, Позднякова.

Також не вимагається подача зазначених документів від таких осіб:

ІІ курс

Беспалова, Блохіна, Вдовиченко, Виниченко, Добряк, Єлісеєнко, Зубко, Крючківська, Кіліш, Міхайлова, Момот, Мяснянкіна, Сердюк, Садова, Стрелкова, Цебенко, Чепежко, Яцура, Олексієва.

І к. Б.

Авербах, Асіновська, Бозпалова, Бражко, Дейнега, Єфремова, Кесарицький, Крівень, Літвіненко, Лукіна, Онойченко, Панченко, Полорняк, Ротакова, Са[…] [84]а, Селіванова, Федоровська, Шаркова, Щітова, Солонська.

1 к. А.

Бабіна, Брикова, Буруєв, Варава, Гладкова, Денисенко, Деркач, Жукова, Корзун, Крутько, Лебідь, Ліпкіна, Марусенко, Мікуліна, Могильна, Падалка, Сумятіна.

Підгот. А.

Агакулова, Алієва, Білаш, Білоусова, Волошіна, Дробітько, Демерджі, Ізергіна, Кулик Т., Малихіна, Лук’янченко, Маляревська, Милосердова, Неполняща, Придня, Скакун, Тинська, Чайка, Чурилова, Шапошнікова, Шевченко.

Підготовча Б.

Блохіна, Тимченко, Хоменко.

Ніякі відпуски для одержання документів не дозволяються. Особи, які не подають до зазначеного терміну документів без поважної на те причини, будуть виключені з технікуму.

Документи приймає секретар т-му, який // повинен 1-го квітня подати на розгляд правління справи не подавших документів, а також і справи студентів, позбавлених виборчих прав.

Догляд за виконанням цього наказу покладаю на помдиректора т. Забарного.

Директор т-ма Порада

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 13. – Арк. 34 зв. – 35 зв. Оригінал.

Примітки

83. У тексті одне слово не прочитано.

84. У тексті кілька літер не прочитані.