Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 69 1926. – Проект навчального плану Бердянського педтехнікуму на 1926 – 1927 навчальний рік

Проект навчального плану Бердянського Педтехнікуму на 1926 – 27 шк. рік.

Назва дисципліни І курс Лек-ції та сем. Прак-тичні ІІ курс Лек-ції та сем. Прак-тичні ІІІ курс Лек-ції та сем. Прак-тичні Ра-зом
Радянська держава та право 2 2
Економгеографія 2 2
Політекономія 2 2
Марксизм та Ленінізм 3 3
Історія класової боротьби 3 3 6
Всесвітня література 2 3 5
Методи політосв. 2 2
Енциклопедія с-г. виробництва 1 4 1 4 10
Фізика та метеорологія 1 4 2 4 1 4 16
Хемія 1 4 5
Органічна природа 2 4 1 4 1 4 16
Математика 4 4 3 3 2 2 18
Педологія 3 4 2 4 1 2 17 [86]
Семінар по соцв. 6 8 22 36
Сучасна педагогічні течії та системи 3 3
Мова 3+3 3 3 9+3
Малювання, ліпка та аплікація 8 6 14
4 4 8
Фізкультура 2 2 4
Праця в майстер. 12 8 20
Спів та муз. 4 4 8

Керуючий Технікумом /Павликівський/

Пом. керуюч. по навчальній частині /Раделов/

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 23. – Арк. 72. Копія.

Примітки

86. Так у тексті.