Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 71 1929, січня 15. – Протокол засідання методбюро Бердянського педтехнікуму

Протокол № 6

Засідання Методичного бюро Пед. Технікуму

від 15 січня 1929 навч. року

Присутні: Забарний, Одинець, Курдиновський, Шейкін, Балах, Сидоров, Дмитрієва, Позднякова, Деркач, Носов.

Голова Порада.

Секретар Позднякова.

Черга дня: Оборона країни й робота в Педтехнікумі.

Слухали: Доповідь «Оборона країни й робота в Педтехнікумі» – лектор Одинець.

Питання можливості війни з капіталістичними державами, мені здається, для всіх ясне – війна буде. Наші вороги навряд чи дадуть нам можливість мирного соціялістичного будівництва, бо це несе загрозу самому існуванню капіталізму й неминуче звелося б до перемоги соціялістичних ідеалів і в інших державах. Треба з усією рішучістю підтверджувати, що неминуче, й твердо, послідовно, неухильно готуватися до цієї боротьби, готувати умови нашої перемоги. Необхідно посилити спільну роботу по підготовці країни до оборони, організувати країну ще у мирний час таким чином, щоб вона мала можливість хутко, легко, безболісно перейти на військові рейки.

Шлях до цього лежить у твердому курсі на воєнізацію ще у мирний час усього громадянського апарату. Задача ця повинна бути справою // усієї країни, усього радянського апарату.

Перед нашим Педтехнікумом також стоять задачі воєнізації, які повинно розв’язати в той же спосіб: треба, щоб наші студенти, по закінчені Педтехнікуму, не тількі самі уявляли з себе кваліфіковані військові одиниці, але ж мали змогу воєнізувати ту школу, де вони будуть працювати – по-перше; по-друге, мали змогу прийняти участь в організаціях населення, що буде оточувати школу.

Нам необхідно через військову учобу в технікумі скупчити резерв командного та політичного складу на випадок війни й змінити фізичне становище нашої молоді. Необхідно, щоб кожний студент, який закінчив технікум, мав знання в обсязі комвзвода – це є і положення про воєнізацію ВУЗів. Нашому студенту, крім цього, необхідно ще бути знайомим з справою фізичного виховання дітей. Для розв’язки цих завдань необхідно відокремити спеціяльний час для вивчення військової справи – я гадаю, що minimum потрібно 6 годин на тиждень, що протягом 3 років досить 648 годин (що дає ½ року безперервного заняття по 36 год. на тиждень).

Необхідно, щоб в педтехнікумі була спеціяльна вистава-учоба, а для цього треба змінити учбовий план (що завбачено військовою підготовкою в ВУЗах ), ввести військові дисципліни в загальний учбовий план, ввести відповідну організацію вивчення військової справи й відповідне керівництво. //

Для практичної підготовки необхідно відокремити спеціяльний час протягом літньої перерви (2 – 3 місяця) й послати студентів у військовий лагірь. Усім дисциплінам, що викладаються в технікумі, де можливо, треба надати військового ухилу: програми суспільствознавства, фізики, хемії, математики та інші треба насичати розв’язкою питань, де саме та як той або інший матеріял прикладається в військовій справі. Треба завжди загострювати увагу студентів на майбутній війні. Відносно студенток Педтехнікум виконує завдання, коли усі, що закінчать Педтехнікум, будуть гарні червоні сестри. Безумовно, що бажаю, аби студентки теж пройшли теоретичний курс військової підготовки. Зараз завдання оборони країни нашим Технікумом не виконано: того часу, який одведено на військову підготовку, а саме: по 2 години на тиждень, недостатньо (це складає 1 ½ місяці військової учоби по 36 годин на тиждень).

Додати до цього відсутність приладь, озброєння, літератури, то ясно, що в студента від такої «воєнізації» не залишається ні теоретичних знань, ані військових звичок.

Треба справу воєнізації реорганізувати та поставити на належну височінь.

Ухвалили:

І. Необхідно утворити атмосферу військової учоби, а не поверхового слухання лекцій на ту або іншу військову тему, для чого:

а). Придбати відповідну кількість підручників з кожного військового предмету, який читається в гуртку.

в). Придбати відповідні військові приладдя.

с). Виділити на військову роботу більше часу за рахунок іншої роботи. Бажано не менше 6 годин на тиждень.

ІІ. Констатувати, що елементи воєнізації внесені в плани роботи з фізики й доручити Виробничій Цикловій Комісії обговорити питання про застосування моментів воєнізації в роботу з інших дисциплін.

ІІІ. Прохати адміністрацію знестись з Н.К.О. по питанню постановки воєнізації в педтехнікумах і по питанню командирування студентів технікумів до військової частини в літній час.

Голова Порада

Секретар Позднякова

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 24. – Арк. 62 – 63 зв. Оригінал.