Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 87 1925, липень. – Повідомлення Народного комісаріату освіти Бердянському педтехнікуму

У.С.Р.Р.

Народний Комісаріят

Освіти

1925

Ч. 23440

м. Харків

До Бердянського технікума [100]

На ч. 528.

Повідомляємо, що Бердянський Педтехнікум, як не Округовий, не користується правом мати пільговий проїзд, через що Берд. Педтехнікум не внесено в список на право видачі пільгових квитків.

Старш. інспектор Пед. Освіти Бандурівський

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 34. – Арк. 169. Оригінал.

Примітки

100. Помітка: Вх. ч. 287. 3/VIII 25 р.