Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 62 1929, березня 4. – Наказ директора Бердянського педтехнікуму С. Поради

Наказ № 151

Пропонується зав. книгозбірнею т. Лазаревій не пізніше 10-го березня виконати раніше дані мною розпорядження про вилучення забороненої літератури, склавши акт, в якому зазначити назви кожної книжки та №№ по каталогу.

Акт повинна підписати комісія в складі зав книгозбірнею т. Лазаревої, пом. директора т. Забарного та представника профкому.

Заборонена література повинна перебувати // в окремих шафах, опечатаних сургучною печаткою, й без мого відому забороняється їх відкривати.

У випадку, коли надалі трапляться випадки перебування в книгозбірні забороненої літератури, зав. книгозбірнею буде за це відповідати.

Догляд за виконанням цього наказу покладається на пом. директора т. Забарного.

Директор Порада

Читали: Лазарева

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 13. – Арк. 34 – 34 зв. Оригінал.