Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 61 1928, вересня 8. – Витяг з наказу директора Бердянського педтехнікуму С. Поради

Наказ № 132

8 вересня 1928 року.

§ 1.

В зв’язку з від’їздом т. Жигули, а також не досить уважним його ставленням до ведення таємного листування, доручаю з цього числа догляд та технічне виконання таємного листування тов. Забарному І.М. […]

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 13. – Арк. 31. Оригінал.