Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 68 1926, січня 20. – Відношення Бердянського педтехнікуму педінспектурі Народного комісаріату освіти

Копія

До НАРКОМОСУ. [85]

Педінспектурі

По Вашому відношенню від 29/ХІІ 25 р. під Ч. 45872 на засіданні Методкому від 18 січня 1926 року ухвалено:

1. Послати на семінар-з’їзд лекторів Педвузів виробничого циклу, що відбудеться на протязі з 1/V по 15/V 26 р. т.т. Шейкіна В.В., лектора по біології та хемії, для участі в праці в секції по біології, коли буде можливо, то й хемії, на кошти НКО, й Павликівського М.Ч., лектора фізики, для участі в праці секції фізики й метеорології, коли буде можливо, то й математики (на спецкошти Педтехнікуму).

2. Пропонувати т. Шейкіну, використовуючи досвід організації й праці природно-наукової лабораторії й кабінету, що під його керівництвом, скласти доповідь на тему «Лабораторні заняття в природо-науковій лабораторії Педвузу» (організація кабінету і лабораторії, обладнання, постановка занять, види занять по курсам і т. ін.).

т. Павликівському, використовуючи досвід праці фізичної майстерні й кабінету й постановки викладання фізики в Т-мі, скласти доповіді: «Зміст і особливості курсу фізики в Педвузі й розподіл по рокам навчання»; «Організація фізичного кабінету й майстерні в Педвузі та постановка практичних робот»; «Учбова література й підручники по фізиці».

Всі доповіді повинні бути готові заздалегідь і лектор, коли з боку НКО буде це запропоновано, повен буде з відповідною доповіддю виступити на семінарі.

3. Вважати бажаним: а) постановку доповіді «Семінар математика в комплексі», тому що, звичайно, методику математики викладає фахов.-математик; б) постановку доповіді «Фізика та хемія», або «Природознавство в трудшколі (чотирьохрічці)»; в) бажаним утворення виставки робот студентів.

4. Надіслати списки літератури по фізиці, якою користуються в Технікумі студенти й лектори.

Керуючий Бердянським Педтехнікумом Павликівський

Пом. зав. по навчальній частині Раделов

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 23. – Арк. 36. Копія.

Примітки

85. Помітка у верхньому лівому куті документу: №. 45. 20/І 26 р.