Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 65 1929, листопада 22. – Наказ заступника директора Бердянського педтехнікуму І. Забарного

Наказ № 180

22 листопада 1929 року.

Пропоную бібліотекареві т. Лазаревій за порадою викладачів суспільствознавчого циклу т.т. Щербина та Мусатова виділити в окремий шаф літературу правого ухилу; забороняю видавати таку літературу студентам технікума без дозволу кожний раз лектора сусп. цикла під його особисту відповідальність (т.т. Щербина та Муратова).

Зам. директора Забарний

Читала: Лазарева. 22/ХІ

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 13. – Арк. 40. Оригінал.