Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 80 1925, лютого 25. – Відношення Головпрофосвіти Бердянському окрвиконкому

УСРР

Міністерство Народної

Освіти

25/ІІ 1925 р.

№ 5473

До Бердянського Окрвиконкому

Копія Бердянським Педкурсам [94]

Маючи на меті поширити роботу Бердянських Педкурсів по втіленню нових методів (активізації й лабораторізації праці), Головпрофосвіта просить Бердянський Окрвиконком підшукати для тех. школи інше помешкання, звільнивши таким чином необхідні для педкурсів кімнати Червоного Будинку.

Заст. Голов. Головпрофосу [Підпис] /Лозовий/

Головпедінспектор [Підпис] /Шатунов/

Секретар Головпрофосу [Підпис] /Дробязко/

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 34. – Арк. 33. Оригінал.

Примітки

94. Помітка у верхньому правому куті документу: Вх № 80. 13/ІІІ 1925 р.