Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 72 1929, лютого 19. – Протокол засідання методбюро Бердянського педтехнікумуґ

Протокол № 7

Засідання Методичного Бюро Бердянського Педтехнікуму

від 19 лютого 1929 навч. року

Присутні: Порада, Курдиновський, Одинець, Шейкін, Великий, Полулях, Недільський, Черненко, Романовська, Забарний.

Голова Забарний.

Засідання

призначено о 16 год.

розпочалось о 16 год.

закінчилось о 18 год.

Черга дня:

1. Методи й форми гурткової роботи (Великий, Курдиновський, Шейкін, Полулях, Забарний).

2. Методи роботи з математики (Одинець, Недільський).

1. Робота антирелігійного семінару (Великий).

Робота проводиться за планом, що стверджений Суспіл. Цикловою Комісією. Робота проводиться реферативним порядком; готування до рефератів проходить за ланковою системою в години, що призначені для роботи гуртка. Аби була бажана кількість літератури, то всі питання розроблялися б лабораторним методом. Частина матеріялу буде розроблена лекційно.

2. Робота літературного гуртка (Курдиновський).

Відвідування гуртка студентами – з перебоями. Причиною з’являється іноді заняття студентів іншою роботою: присутність на партійних чи комсомольських (бюро) зборах, педпрактика. Робота йде майже за планом; творів, що їх нема в педтех. бібліотеці, розглянути не довелось. Більшість матеріялу подається лекційно. Іноді студенти дають доповіді, після яких керівник дає пояснення й додатки. //

3. Робота гуртка натуралістів.

Гурток складається переважно з студентів першого курсу й лише декілька студентів другого та третього курсів. Форма роботи – доповіді та практичні роботи. На протязі першого триместру влаштували 4 акваріуми; провели всім складом гуртка одну екскурсію; дві екскурсії було проведено частиною гуртка; влаштували куток живої природи; зробили декілька опудал птахів.

4. Робота хорового гуртка (Полулях).

Проробляється матеріял композиторів Лисенка, Стеценка, Леонтовича, Степового. Проводиться підготовка відповідного репертуару до революційного свята. Робота проводиться всім хором разом. Одна робоча година на тиждень виділяється для solo.

5. Робота гуртків (Забарний).

Літературний.

Працює за планом, що стверджений Суспіл. Цикловою Комісією. Склад – переважно студенти 2 – 3 курсів. Форма роботи – реферати й лекції. При реферативній роботі помічається слаба підготовленість до слухання й обговорення реферату членами гуртка; в більшості членів гуртка нема бази, яка б дала можливість взяти участь в обговоренні питання, що розглядається. З’ясовується це іноді тим, що мало літератури. Але я кажу про слабкий загальний літературний вантаж; нема можливості асоціювати матеріал, який сприймають, з іншим; нема порівняння з творчістю письменника цього ж часу й цього ж напрямку. //

Треба поруч із розглядом одного якогось письменника давати для ознайомлення й дальнішого порівняння творчість інших письменників, споріднених за напрямком.

Гурток натуралістів.

Робота ведеться за планом, але він не стверджений Виробн. Цикловою Комісією. В складі членів гуртка маються студенти всіх курсів, але, за моїми спостереженнями, робота студентів 3-го курсу незначна. Розподіл роботи між студентами гуртка, мені вважається, не досить вдалий. В роботі по питанню «Організація гуртків Ю.Н.» брали участь студенти 1-го курсу й лише один третього, і то лише в формі виступу по доповіді. Гадаю, що таку відповідальну роботу, яка б вивела гурток на шлях громадсько-педагогічної роботи, слід було б доручити студенту старшого курсу, а таку роботу, як анатомування, доручити студенту 1-го курсу.

Хоровий гурток.

Хоровий гурток не виконує завдання, що поставлено перед ним Педаг. Цикловою Комісією – бути, крім хору в узькому розумінні цього слова, й школою, що готує диригентів, на яких чекає сельбуд.

Ухвалили:

1. Визнати, що роботу антирелігійного семінару необхідно пожвавити, вживши всіх заходів, аби збори гуртка обов’язково відбувались і план роботи виконався вчасно.

2. Визнати за необхідне пожвавити роботу літературного гуртка, вивести його роботу на широкий шлях громадської роботи; усунути всі причини, що ведуть до текучості складу гуртка.

3. Визнати за необхідне пожвавити роботу гуртка натуралістів по шляху громадського-педагогічної роботи; до праці, що має направляючу ролю в роботі Ю.Н. труд. шкіл, втягти студентів 3-го курсу.

4. Забезпечити своєчасне виконання планів та регулярну роботу гуртків до кінця триместру.

5. Доручити т. Забарному регулярно перевіряти роботу гуртків та ведення обліку їх роботи.

6. Заслухати доповідь викл. Сеферовського про роботу гуртка укр. мови, що складається з учнів підг. групи.

Методи роботи з математики ухвалили перенести на чергове засідання.

Голова Забарний

Члени Курдиновський

Шейкін

Секретар Черненко

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 24. – Арк. 64 – 65 зв. Оригінал.