Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 83 1925, червень. – Відношення Бердянських педкурсів Губпрофосвіті

Копія

У.С.Р.Р.

Народний Комісаріят

Освіти

Укрголовпрофос

Бердянські

Трирічні Педагогічні Курси

[…] [95]2 /VІ 1925 року

[…] [96]57

м. Бердянськ

До губпрофосвіти

Бердянські 3-х річні Педкурси, надсилаючи копію з протокола засідань комітету від 1/VI 25 р. і копію акта від 29/V 25 р. сповіщають, що комітет лектора сільсько-господар. енциклоп. т. Любченка звільнив з посади за несовісне відношення до праці на курсах, за невміння зацікавити студентів своєю дисципліною, за невміння їх організувати для практичних робот на польовому господарстві, а про невміле і халатне відношення до дорученого йому господарства, від чого педкурси мали збитки, довести до відома прокурора, склавши одночасно й цивільний позив.

Завпедкурсами /Павликівський/

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 34. – Арк. 143. Копія.

Примітки

95. У тексті число не прочитано.

96. У тексті число не прочитано.