Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 77 1925, листопад. – Клопотання Бердянських педагогічних курсів перед землеустрійною комісією

Копія

У.С.Р.Р.

Народний Комісаріят

Освіти

Укрголовпрофос

Бердянські

Трирічні Педагогічні Курси

[…] [88] /ХІ 1925 року

1022

м. Бердянськ

До землеустрійної комісії по отводу землі по Бердянському району

Бердянський Педагогічний Технікум прохає землеустрійну комісію при розподілі землі по Бердянському району виділити для Педагогічного Технікуму для ведення показового господарства 30 десятин землі, бажано ту, яка знаходиться зараз в тимчасовім користуванні Технікуму, між маяком і дачею Павлова.

Завпедтехнікумом Павликівський

Діловод

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 32. – Арк. 37. Копія.

Примітки

88. У тексті число не прочитано.