Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Джерела з історії Бердянських педагогічних курсів і педтехнікуму в фондах Державного архіву Запорізької області

1  2  (3)  4  5  6  7  8  9  10  [11]

№ 60 1928, травня 10. – Наказ директора Бердянського педтехнікуму С. Поради

№ 61 1928, вересня 8. – Витяг з наказу директора Бердянського педтехнікуму С. Поради

№ 62 1929, березня 4. – Наказ директора Бердянського педтехнікуму С. Поради

№ 63 1929, березня 4. – Наказ директора Бердянського педтехнікуму С. Поради

№ 64 1929, жовтня 30. – Наказ заступника директора Бердянського педтехнікуму І. Забарного

№ 65 1929, листопада 22. – Наказ заступника директора Бердянського педтехнікуму І. Забарного

№ 66 1925. – Правила проведення педагогічної практики студентів ІІІ курсу Бердянського педтехнікуму

№ 67 1926, лютого 7. – Доповідь викладача С. Макаревича «До питання про застосування методу тестів при обліку успішності студентів педтехнікуму»

№ 68 1926, січня 20. – Відношення Бердянського педтехнікуму педінспектурі Народного комісаріату освіти

№ 69 1926. – Проект навчального плану Бердянського педтехнікуму на 1926 – 1927 навчальний рік

№ 70 1926. – Штати Бердянського педтехнікуму на 1926 – 1927 навчальний рік

№ 71 1929, січня 15. – Протокол засідання методбюро Бердянського педтехнікуму

№ 72 1929, лютого 19. – Протокол засідання методбюро Бердянського педтехнікумуґ

№ 73 1929, квітня 10. – Витяг з протоколу засідання методкому Бердянського педтехнікуму

№ 74 1925, вересня 17. – Анкета студентки Д. Мікули

№ 75 1925. – Списки студентів, які закінчили Бердянські педагогічні курси й технікум у 1924 та 1925 роках

№ 76 1925. – Заява спеціаліста з садівництва, виноградарства, виноробства та бджолярства І. Чебаненка раді Бердянських педкурсів

№ 77 1925, листопад. – Клопотання Бердянських педагогічних курсів перед землеустрійною комісією

№ 78 1925, листопада 20. – Звіт про стан Бердянського педагогічного технікуму

№ 79 1926, січень. – Відношення секретаріату президії Бердянської міської ради Бердянському педтехнікуму

№ 80 1925, лютого 25. – Відношення Головпрофосвіти Бердянському окрвиконкому

№ 81 1925. – Звіт про стан викладання краєзнавства на Бердянських педагогічних курсах

№ 82 1925. – Реєстр 3-річних педагогічних курсів на території УСРР

№ 83 1925, червень. – Відношення Бердянських педкурсів Губпрофосвіті

№ 84 1925, червень. – Відомості про стан господарства Бердянських педкурсів

№ 85 1925, червня 29. – Повідомлення Фінансово-економічного управління Народного комісаріату освіти Бердянським педкурсам

№ 86 1925, липня 4. – Відношення Бердянських педкурсів Укрголовпрофосу

№ 87 1925, липень. – Повідомлення Народного комісаріату освіти Бердянському педтехнікуму

№ 88 1925, липень. – Повідомлення Народного комісаріату освіти Бердянському педтехнікуму

№ 89 1925, вересень. – Повідомлення старшого інспектора Педосвіти Бандурівського керівникам педтехнікумів

1  2  (3)  4  5  6  7  8  9  10  [11]