Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Романцов Володимир Миколайович

Наталія Романцова

(15.01.1955, с. Чапаєвка (нині Воскресенка) Пологівського р-ну Запорізької обл.) – доктор історичних наук (2006 р.), професор (2011 р.).

У 1972 р. закінчив Чапаєвську середню школу Пологівського району Запорізької обл. У 1972 – 1977 рр. навчався на історичному факультеті Донецького державного університету, отримавши диплом з відзнакою зі спеціальності “Історик, викладач історії і суспільствознавства”.

З серпня 1972 р. по серпень 1980 р. – вчитель історії Чапаєвської середньої школи, з серпня 1980 по лютий 1983 р. – директор Костянтинівської восьмирічної школи Пологівського району Запорізької обл.

У листопаді 1981 – жовтні 1985 р. навчався в аспірантурі Донецького державного університету.

З лютого 1983 р. – асистент кафедри нової та новітньої історії Донецького державного університету, з вересня 1983 р. – старший викладач цієї кафедри.

У 1990 р. захистив кандидатську дисертацію “Економічне та науково-технічне співробітництво Чехословаччини та Радянського Союзу у 1948 – 1955 рр.”. Науковий керівник – М.І. Турівненко.

З серпня 1991 р. – доцент кафедри історичних та педагогічних дисциплін Маріупольського гуманітарного коледжу (у 1993 р. коледж реорганізований на Маріупольський гуманітарний інститут ДонДУ). Вчене звання доцента отримав у січні 1994 р.

З 1996 р. – завідувач кафедри історичних та соціальнополітичних дисциплін (у 1997 р. створена кафедра історичних дисциплін) Маріупольського гуманітарного інституту.

У листопаді 1998 – жовтні 2001 р. перебував у докторантурі ДонДУ.

У квітні 2002 р. призначений завідувачем кафедри історичних дисциплін Маріупольського гуманітарного інституту.

З липня 2004 р. – професор, завідувач кафедри історичних дисциплін Маріупольського державного гуманітарного університету.

Докторську дисертацію “Становлення Гетьманщини в українській історіографії (40-і роки ХІХ – поч. ХХ ст.)” захистив у 2006 р. Науковий консультант – В.О. Пірко.

Впродовж 2008 – 2011 рр. – керівник дослідження комплексної наукової теми кафедри історичних дисциплін МДУ “Історія грецьких сіл Приазов’я” (державний реєстраційний номер 0108U008422).

Заступник головного редактора наукового збірника “Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія”.

Сфери наукових інтересів: історія історичної науки України у XIX-ХХ ст., історія Гетьманщини, історія Північного Приазов’я доби Української революції та Громадянської війни, біографістика.

Вчений висвітлює питання історії Північного Приазов’я доби Української революції та Громадянської війни, розглядає селянський повстанський рух на теренах Маріупольського повіту.

Нагороди: почесна грамота Донецької обласної державної адміністрації (2001 р.), почесна грамота Маріупольської міської ради (2002 р.), диплом переможця конкурсу “Маріуполець року” (2006 р.), почесна грамота Донецької обласної державної адміністрації (2006 р.), подяка Донецької обласної ради (2006 р.), почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2011 р.), почесне звання “Заслужений працівник освіти України” (2015 р.).

Офіційний науковий консультант 1 захищеної докторської дисертації, офіційний науковий керівник 8 захищених кандидатських дисертацій.

Автор і упорядник близько 150 наукових праць (зокрема, 1 авторської монографії та 2 монографій у співавторстві).

Впродовж 2004 – 2016 рр. є організатором щорічних регіональних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій на історичному факультеті Маріупольського державного університету з питань історії української державності.

Публікації про В.М. Романцова та рецензії на його праці:

Темірова Н.Р. [Рец. на:] Становлення козацької держави у добу Національно-визвольної війни (проблема в українській історіографії 40-х років ХІХ – початку ХХ ст.) [монографія]) / В.М. Романцов. – Донецьк: ДонНУ, 2005. – 284 с. // Схід. Аналітико-інформаційний журнал. – Донецьк: Український культурологічний центр, 2005. – № 5. – С. 15 – 18.

Михайлюк В. [Рец. на:] Становлення козацької держави у добу Національно-визвольної війни (проблема в українській історіографії 40-х років ХІХ – початку ХХ ст.) [монографія]) / В.М. Романцов. – Донецьк,: ДонНУ, 2005. – 284 с. // Історія української науки на межі тисячоліть. – Вип. 21. – К., 2005. – С. 252 – 253.

Романцов Володимир Миколайович: бібліографічний покажчик /уклад.: А.В. Гельвіх. – Маріуполь: МДУ, 2015. – 48 с. – (Сер. “Праці вчених МДУ. Бібліографічні покажчики”; вип. 10.).

Книги В.М. Романцова, що стосуються історії Південної України:

Становлення козацької держави у добу Національновизвольної війни (проблема в українській історіографії 40-х років ХІХ – початку ХХ ст.) [монографія]). – Донецьк: ДонНУ, 2005. – 284 с.

Старый Крым: история и современность / В. Романцов, Г. Наметченюк, С. Арабаджи. – Мариуполь: ПАО “ММК имени Ильича”, 2011. – 324 с.

Найважливіші статті В.М. Романцова, що стосуються історії Південної України:

Роль Запорожжя у процесі формування козацької держави в Україні у 40 – 60-ті рр. XVII ст. (Історіографічний аспект проблеми) // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2001. – Вип. ХІІІ. – С. 4 – 16.

Запорожжя і проблеми становлення козацької держави // Запорозька старовина. – Вип. 2. – Київ-Запоріжжя: Мотор Січ, 2002. – С. 169 – 175.

Грецькі села Північного Приазов`я в перший період Української національно-демократичної революції // Історичні та політологічні дослідження. – Донецьк: ДонНУ, 2010. – № 3 – 4 (45 – 46). – С. 146 – 151.

Північне Приазов’я в період наростання Громадянської війни (листопад 1918 – березень 1919 рр.) // Схід. Аналітикоінформаційний журнал. – Донецьк: Український культурологічний центр, 2011. – № 6 (113). – С. 84 – 88.

Військово-політичне становище у Північному Приазов’ї в період квітневих боїв 1919 р. // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія: Збірник наукових праць. – 2011. – Вип. 2. – С. 34 – 40.

Грецька громада Маріупольського повіту в політиці українських урядів 1917 – 1918 рр.: історико-правові проблеми // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. – 2012. – Вип. 20. – Ч. 1. – Т. 1. – С. 81 – 85.

Завершальний період Громадянської війни на теренах Маріупольського повіту // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія: Збірник наукових праць. – 2014. – Вип. 10. – С. 38 – 46.

Суспільні процеси в Маріупольському повіті на початку революції (весна 1917 р.) // Схід. Інформаційно-аналітичний журнал: Серія “Історичні науки”. – 2015. – № 3. – С. 64 – 66.

Демократичні перетворення в Маріуполі на початку революції 1917 р. // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія: Збірник наукових праць. – 2015. – Вип. 12. – С. 88 – 95.

Становлення Маріупольського міського громадського виконавчого комітету (березень 1917 р.) // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія.

Політологія: Збірник наукових праць. – 2015. – Вип. 13 – 14. – С. 52 – 59.