Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Петринський Микола Миколайович

Валерій Левченко, Едуард Петровський

(17(29).12.1890, м. Одеса – 19.04.1938, м. Одеса).

У 1908 р. закінчив Одеську 3 гімназію. У 1908 – 1911, 1914 і 1917 рр. навчався на історико-філологічному факультеті Новоросійського університету. У 1912 – 1913 і 1915 – 1916 рр. проходив військову повинність.

У 1920 – 1921 рр. – професорський стипендіат кафедри російської історії історико-соціологічного відділення Одеського гуманітарносуспільного інституту, у 1921 – 1922 рр. – аспірант історичного відділення факультету професійної освіти Одеського інституту народної освіти.

У 1920-х рр. викладав історію у школах Одеси та працював в Одеській центральній науковій бібліотеці – спочатку завідувачем відділом поповнення, а згодом науковим співробітником.

У 1924 – 1930 рр. – член соціально-історичної секції Одеської комісії краєзнавства при ВУАН.

У 1927 – 1928 рр. – позаштатний викладач Одеського інституту народної освіти. У 1930-х рр. викладав на посаді доцента в Одеському інституті соціального виховання (1930 – 1933 рр.), Одеському українському педагогічному інституті (1933 – 1938 рр.), Одеському державному університеті (1934 – 1938 рр.), Одеському філіалі Харківського бібліотечного інституту.

28 лютого 1938 р. заарештований органами НКВС за звинуваченням у діяльності в “контрреволюційній, військовонаціоналістичній, есерівській, терористичній організації”.

31 березня 1938 р. засуджений до розстрілу, який було здійснено 19 квітня того ж року. 30 листопада 1956 р. реабілітований.

Сфери наукових інтересів: історія революційних рухів та історичної науки на початку XX ст., декабристознавство, пушкінознавство, установознавство, бібліографістика.

М.М. Петринський є одним із упорядників двох бібліографічних покажчиків щодо революційних рухів в Одесі в ХІХ – на початку ХХ ст. Декілька праць присвятив революційним подіям 1917 р. в Одесі, написавши їх виключно на основі архівних матеріалів. Одна студія присвячена історії провідної бібліотеки Одеси.

Автор і упорядник близько 10 наукових праць (зокрема 2 бібліографічних видань, близько 10 наукових статей).

Публікації про М.М. Петринського та рецензії на його праці:

Вісник Одеська комісія краєзнавства при ВУАН. – 1924. – Ч. 1. – С. 2; 1925. – Ч. 2 – 3. – С. 3.

Наука и научные работники СССР (без Москвы и Ленинграда). – Л., 1928. – С. 308.

Боровой С. Воспоминания. – М.-Иерусалим, 1993. – С. 141 – 142, 376.

Одеський Мартиролог: Данные о репрессированных Одессы и Одесской области за годы советской власти: Ист.-мемор. изд. / Сост.: Л.В. Ковальчук, Г.А. Разумов. Т. 1. – Одеса, 1997. – С. 415.

Вісник Одеської комісії краєзнавства при Всеукраїнській Академії Наук. 1924 – 1930: Систематичний розпис змісту / Упорядник Л.О. Жирнова. – Одеса, 1999. – С. 33.

Расстрел историка Петринского Н.Н. // Смирнов В.А. Реквием ХХ века. – Ч. 1. – Одесса, 2001. – С. 25 – 39.

Петровський Е.П. Кадрова ситуація на історичному факультеті Одеського державного університету в 1930-х роках // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. – Вип. 13. – К., 2005. – С. 263, 270.

Левченко В.В., Петровський Е.П. Петринський Микола Миколайович // Одеські історики. Енциклопедичне видання. Том 1 (початок ХІХ – середина ХХ ст.). – Одеса: Друкарський дім, 2009. – С. 295 – 297.

Левченко В.В. Історія Одеського інституту народної освіти (1920 – 1930 рр.): позитивний досвід невдалого експерименту. – Одеса: ТЕС, 2010. – С. 44, 147, 274, 281, 305, 345, 353, 357.

Левченко В.В. Судьбы учёных-историков Одессы в интерьере эпохи (1920 – 1953 гг.) // Проблемы истории массовых политических репрессий в СССР. 1953 – 2013: 60 лет без Сталина. Осмысление прошлого советского государства. Материалы VIII научной конференции: в 2-х ч. Ч. 2. – Краснодар, 2013. – С. 124 – 132.

Левченко В.В. Судьбы сотрудников научной библиотеки Одесского университета на фоне социально-политических трансформаций первой трети ХХ века // Вісник Одеського національного університету. Сер.: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 1 (9). – С. 26 – 49.

Книги М.М. Петринського, що стосуються історії Південної України:

Матеріали до бібліографії революційного руху в Одесі: До X-річчя Радвлади на Україні / упоряд.: М.М. Петринський, М.В. Рапопорт, В.В. Стратен та ін. – Вип. 2. – Одеса: Одесполіграф, 1929.

Бібліографія революційного руху в Одесі (1820 – 1920) / упоряд.: М.М. Петринський, М.В. Рапопорт, В.В. Стратен та ін. – Одеса, 1933. – 212 с.

Найважливіші статті М.М. Петринського, що стосуються історії Південної України:

Матеріали до історії жовтневих днів в Одесі (Архів комісара тимчасового уряду) // Праці Одеської центральної наукової бібліотеки. – 1927. – №. 1. – С. 79 – 117.

Жовтневі дні р. 1917 в Одесі. За матеріалами архіву Комісаріату Тимчасового Уряду: Доп. 14 листопаду 1927 р. // Вісник Одеської комісії краєзнавства при УАН. Секція соціальноісторична. – 1929. – Ч. 4 – 5. – С. 22.

Центральна наукова бібліотека м. Одеси // Записки Українського бібліографічного товариства в Одесі. – Ч. 2/3. – 1929. – С. 136 – 138.