Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Ястребов Володимир Миколайович

Валерій Левченко

(6(18).07.1855, с. Крива Лука Самарської губернії – 21.12.1898(2.01.1899), м. Єлисаветград).

У 1872 р. закінчив Самарську гімназію. У 1872 – 1876 рр.

навчався на історико-філологічному факультеті Новоросійського університету.

У 1876 р. викладав історію в Єлисаветградській громадській дівочій гімназії. З 1877 р. по 1898 р. викладав у Єлисаветградському земському реальному училищі.

У 1877 р. захистив кандидатську дисертацію “Крестовый поход Фридриха ІІ”.

Член-кореспондент Московського археологічного товариства (з 1885 р.), Одеського товариства історії і старожитностей (з 1887 р., з 1893 р. – дійсний член), Історико-філологічного товариства при Новоросійському університеті (з 1892 р.), Церковно-археологічного товариства при Київській духовній академії (з 1894 р.), співробітник Петербурзької археологічної комісії.

Сфери наукових інтересів: етнографія, археологія, краєзнавство, історія археології та церкви, дослідник старожитностей Єлисаветградщини.

В.М. Ястребов зібрав у північних повітах Херсонської губернії етнографічні матеріали, що відображали історико-етнічну карту цього регіону, яка сформувалася впродовж спільного понад сторічного проживання різних народів. Він дійшов висновку, що це відбилося і на змісті української усної народної творчості, додало до неї нові елементи. Особливу увагу вчений приділяв вивченню прізвищ краю. На Єлисаветградщині та Олександрійщині він записав майже 400 прізвищ з поясненням їх походження, систематизувавши за внутрішнім зв’язком з особистим і громадським селянським життям. Брав участь у розкопках на Херсонщині, Катеринославщині й в області Війська Донського.

Низка праць присвячена виготовленню писанок, походженню місцевих назв великодніх яєць, іграм з ними, використанню їх в обрядах.

Автор і упорядник близько 100 наукових праць (зокрема, 3 монографій, 1 брошури, понад 30 рецензій, близько 60 наукових статей).

Публікації про В.М. Ястребова та рецензії на його праці:

Крымский А. Ястребов В. Малорусские прозвища Херсонской губернии. Этнографический очерк. Одесса, 1893 // Этнографическое обозрение. – Москва, 1894. – № 1. – С. 162 – 163.

Крымский А. Материалы по этнографии Новороссийского края, собранные в Елисаветградском и Александрийском уездах Херсонской губернии В.Н. Ястребовым. Одесса 1894, стр. 202. // Этнографическое обозрение. – Москва, 1896. – № 2 – 3. – С. 279 – 283.

Сумцов Н.Ф. Современная малорусская этнография. – 1897. – Ч. 2. – С. 12 – 22.

Владимир Николаевич Ястребов: Некролог // Киевская старина. – 1899. – № 10. – С. 121 – 126.

Маркевич А.И. В.Н. Ястребов // Записки Одесскoго общества истории и древностей. – 1900. – Т. XXII. – Некрологи. – С. 43 – 48.

Бракер Н. Володимир Миколаєвич Ястребов (До тридцятих роковин смерті) // Україна. – К., 1929. – Березень-квітень. – С. 80 – 91.

В.Н. Ястребов и скифская проблема // Семенов-Зусер С.А. Скифская проблема в отечественной науке. – Харьков, 1947. – С. 42 – 43.

Карповець Н. Листування В. Ястребова і Ф. Вовка // Берегиня. – 1997. – № 1 – 2. – С. 110 – 126.

Босий О., Боса Л. Дослідник степової України // Народна творчість та етнографія. – 2005. – № 3. – С. 105 – 109.

Янчуков С.М. З іменем Володимира Ястребова. – Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2005. – 180 с.

Книги В.М. Ястребова, що стосуються історії Південної України:

Малорусские прозвища Херсонской губернии. Этнографический очерк. – Одесса, 1893. – (2), 17 с.

Материалы по этнографии Новороссийского края, собранные в Елисаветградском и Александрийском уездах Херсонской губернии В.Н. Ястребовым. – Одесса, 1894. – 202 с.

Вибрані статті В.М. Ястребова, що стосуються історії Південної України:

Херсонес Таврический // Киевская Старина. – 1883. – Т. VI. – С. 30 – 48.

К истории южно-русского духовенства в прошлом столетии // Прибавление к “Херсонским епархиальным ведомостям”. – 1883. – № 15. – С. 399 – 404.

Объяснительная записка к карте Елисаветградской провинции, 1772 – 1774 г. // Записки Одесскoго общества истории и древностей. – 1886. – Т. XIV. – С. 157 – 165.

Отчет Императорского Одесского Общества Истории и Древностей с 14 – го ноября 1886 г. по 14 ноября 1887 г. Одесса. 1888 // Киевская старина. – 1888, май. – Т. XXI. – С. 39 – 42.

Архив крепости св. Елисаветы // Записки Одесскoго общества истории и древностей. – 1889. – Т. XV. – С. 548 – 593.

Раскопки в Херсонской губернии в 1887 г. // Древности Московского археологического общества. – 1889. – Т. 13. – С. 104 – 119.

Об археологической карте Херсонской губернии // Сборник херсонского земства. – Херсон, 1889. – № 3. – С. 63 – 67.

Курганы и городища Херсонского края // Новороссийский календарь. – Одесса, 1892. – С. 63 – 80.

Опыт топографического обозрения древностей Херсонской губернии // Записки Одесскoго общества истории и древностей. – 1894. – Т. XVII. – С. 63 – 176.

Новые данные о союзах неженатой молодежи на юге России // Киевская старина. – Киев, 1896. – № 10. – С. 110 – 128.