Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Савенок Людмила Андріївна

Віталій Андрєєв

(02.05.1959, м. Берислав Херсонської обл.) – кандидат історичних наук (1991 р.), доцент (1993 р.).

У 1976 р. закінчила середню школу № 49 м. Херсон. У 1976 – 1981 рр. навчалася на історико-філологічному факультеті Гомельського державного університету і отримала спеціальність “історик, викладач історії і суспільствознавства?.

У 1981 – 1985 рр. працювала викладачем в Херсонському машинобудівному технікумі, у 1985 – 1997 рр. – в Херсонському педагогічному інституті – викладачем, старшим викладачем, доцентом кафедри всесвітньої історії. З 1997 по 2009 рр. проходила службу в МВС України на посадах доцента і професора кафедри державно-правових дисциплін Херсонського юридичного інституту Харківського національного університету внутрішніх справ, отримала спеціальне звання “полковник міліції?. З 2010 р. працює доцентом кафедри природничо-наукової підготовки Одеського національного політехнічного університету. Впродовж 2006 – 2015 рр. за сумісництвом працювала доцентом кафедри теорії та методики викладання соціально-економічних дисциплін Херсонської академії неперервної освіти.

У 1987 – 1989 рр. проходила наукове стажування в Інституті історії України НАН України під керівництвом С.В. Кульчицького.

У 1991 р. захистила кандидатську дисертацію “Становлення системи науково-дослідних установ і організацій в УСРР в галузі суспільних наук. 1917 – 1927 рр.?. Науковий керівник – С.В. Кульчицький. В наукових працях вперше визначила структуру науково-дослідних установ історичного профілю Півдня України у перше пожовтневе десятиліття, виявила характер еволюції системи наукових закладів, з’ясувала специфіку їх кадрового потенціалу, подала нариси життя і творчості низки відомих вчених Півдня України.

Сфери наукових інтересів: історія історичної науки Півдня України, історія Херсонщини, особливості методики викладання історичних дисциплін у вищих і загальноосвітніх навчальних закладах.

Автор і упорядник близько 125 наукових праць (зокрема, 2 колективних монографій, 9 підручників і навчально-методичних посібників, 19 брошур, близько 60 наукових статей).

Публікації про Л.А. Савенок:

Савенок Людмила Андріївна // Херсонський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ: Історія і сучасність (1973 – 2008 рр.). – Херсон: Видавець Чуєв С.М., 2008. – С. 274 – 275.

Кульчицький С.В. Савенок Людмила Андріївна // Українські історики. Бібліографічний довідник // НАН України. Інститут історії України. – Вип. 3. – К.: Інститут історії України, 2010. – С. 244 – 245 (Серія “Українські історики?).

Савенок Людмила Андріївна // Науковці Херсонської академії неперервної освіти. – Херсон: ХАНО, 2014. – С. 95 – 96.

Книги Л.А. Савенок, що стосуються історії Південної України:

Матеріали до шкільного курсу з історичного краєзнавства Херсонщини: Навчальний посібник. – Херсон: Південноукраїнський інститут післядипломної освіти, 1995. – 76 с. (у співавторстві з Є.Г. Сінкевичем).

Херсонський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ: Історія і сучасність (1973 – 2008 рр.). – Херсон: Видавець Чуєв С.М., 2008. – 356 с. (у співавторстві з С.Г. Водотикою і Г.В. Цибуленком).

Голодомор 1932 – 1933 рр. на Херсонщині: 75 років пам’яті жертв Голодомору в Україні: Навчальний посібник. – Херсон: ХЮІ ХНУВС, 2008. – 106 с. ( у співавторстві з М.П. Дідиком, С.Г. Водотикою, С.В. Діденком).

Найважливіші статті Л.А. Савенок, що стосуються історії Південної України:

Історія Херсонщини на сторінках “Записок? Одеського товариства історії та старожитностей // Історико-культурна спадщина Херсонського краю: Наукові читання. – Херсон, 1994. – С. 31 – 34.

Особистість академіка Михайла Слабченко очима сучасників // Академік М.Є. Слабченко: Наукова спадщина і життєвий шлях. Збірник статей. – Одеса, 1995. – С. 15 – 21.

Особливості адміністративно-територіального устрою Південної України (кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.) // Наукові та методичні проблеми підготовки спеціалістів-юристів. Збірник наукових статей. – Херсон: ХФ ЗЮІ МВС України, 2000. – С. 85 – 91.

Соціальне обличчя Херсона наприкінці ХІХ ст. (за матеріалами Всеросійського перепису населення 1897 р.) // Південний архів: Збірник наукових праць. Історичні науки. – Херсон, 2003. – Вип. 12. – С. 47 – 60.

Рівень життя херсонців на початку ХХ ст. // Наукові записки: Проблеми археології, етнографії, історії. – Херсон: Айлант, 2004. – С. 113 – 128 (у співавторстві з С.Г. Водотикою).

Історія Слов’яносербії в контексті історичної регіоналістики // Регіональна історія України: Збірник наукових статей. – К.: Інститут історії України НАН України, 2010. – Вип. 4. – С. 81 – 97 (у співавторстві з Т.С. Водотикою).

Державно-правові особливості іноземної колонізації Південної України у другій половині ХVІІІ ст. // Юридичний вісник Причорномор’я. – Херсон: ХЮІ ХНУВС, 2011. – № 2. – С. 336 – 347.

Сучасний політико-правовий статус кримських караїмів // Культурологічний вісник. Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Вип. 32. – Запоріжжя: ЗДУ, 2014. – С. 67 – 71.

Створення Херсонської області в контексті еволюції адміністративно-територіального устрою модерної України // 70 – річний шлях Херсонської області. Збірник наукових статей. – Херсон: ХАНО, 2014. – С. 6 – 10.

Учителі Херсонщини кінця ХІХ – початку ХХ ст. у світлі просопографії // Чорноморський літопис. Науковий журнал. – Вип. 9. – Миколаїв: Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 2014. – С. 154 – 162.