Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Дорошева Антоніна Олександрівна

Лілія Циганенко

(09.07.1981, с. Ларжанка Ізмаїльського р-ну Одеської обл.) – кандидат історичних наук (2009 р.).

В 1998 р. закінчила Ізмаїльській регіональний педагогічний ліцей. У 1998 – 2003 рр. навчалася на історичному факультеті Ізмаїльського державного гуманітарного університету, отримала диплом зі спеціальності “Педагогіка і методика середньої освіти. Історія”, здобула кваліфікацію вчителя історії та правознавства.

2003 – 2004 рр. – навчання в магістратурі ІДГУ – диплом зі спеціальності “Педагогіка і методика середньої освіти. Історія”, здобуття кваліфікації магістра педагогічної освіти, викладача історії; 2004 – 2007 рр. – навчання в аспірантурі Ізмаїльського державного гуманітарного університету.

З 2004 р. – викладач кафедри всесвітньої історії Ізмаїльського державного гуманітарного університету.

У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію “Самоврядування в приморських містах Півдня України в другій половині ХІХ ст.”.

Науковий керівник – Л.Ф. Циганенко.

З 2010 р. ? старший викладач кафедри всесвітньої історії, з 2015 р. ? кафедри української та всесвітньої історії та культури Ізмаїльського державного гуманітарного університету.

З квітня 2016 р. ? старший викладач кафедри гуманітарних наук Дунайського факультету морського та річкового транспорту КГАВТ ім. П. Конашевича-Сагайдачного.

У спектрі наукових інтересів переважають питання культурноосвітнього та економічного розвитку міст Півдня України ХІХ – початку ХХ ст., а саме, запровадження міських Положень 1863, 1870 та 1892 років та їх вплив на подальший фінансово-майновий розвиток міст; благодійна, соціальна та культурно-освітня діяльність органів міського самоврядування Одеси, Миколаєва й Херсона; робота міської влади щодо розширення мережі портових споруд і підвищення ефективності їх експлуатації; економічні, політичні та соціокультурні аспекти історичного розвитку Південної Бессарабії; основні вектори сучасного економічного розвитку Південного регіону.

Авторка 18 наукових статей.

Найважливіші статті А.О. Дорошевої, що стосуються історії Південної України:

Благодійна та культурно-освітня діяльність органів міського самоврядування Одеси, Миколаєва та Херсона в 90-х рр. ХІХ ст. // Бахмутський шлях. Літературне та наукове історикофілологічне видання. – Луганськ, 2006. – Вип. 1 – 2. – С. 188 – 193.

Реформа міського самоврядування 1892 р. та її особливості // Наукові записки з української історії: збірник наукових статей. – Тернопіль, 2007. – № 19. – С. 134 – 140.

Реформа міського самоврядування в Одесі (60-ті рр. ХІХ ст.) // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету: Історичні науки. Педагогічні науки. Філологічні науки: збірник наукових праць. – Ізмаїл, 2007. – Вип. 22. – С. 19 – 22.

Доброчинна та культурно-освітня діяльність органів самоврядування південноукраїнських міст у 70 – 80-х рр. ХІХ ст. // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету: Історичні науки. Педагогічні науки. Філологічні науки: збірник наукових праць. – Ізмаїл, 2007. – Вип. 23. – С. 11 – 14.

Участь органів самоврядування Одеси у розбудові міського господарства у другій половині ХІХ ст. // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць. – К., 2009. – Вип. 24. – С. 28 – 32.

Виникнення міст Одеса, Херсон та Миколаїв // Материали за 10 – а международная научная практична конференция, “Динамиката на съвременната наука”, – София: “Бял ГРАД-БГ”, ООД, 2014. – Том 5. История. Философия. – С. 14 – 16.

Самоврядування в приморських містах Півдня України у другій половині ХІХ ст. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 41. – С. 85 – 89.

Создание украинско-молдавско-румынского Еврорегиона “Нижний Дунай” // Journal of Danubian Studies and Research, Vol. 5, no. 2/2015, p. 28 – 35.

Участь органів самоврядування Херсона та Миколаєва у розбудові міського господарства в другій половині ХІХ ст. // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – 2015. – № 5 (306). – С. 27 – 32.