Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Карагодін Анатолій Іванович

Марина Бєлікова

(22.04.1938, м. Пологи Пологівського р-ну Запорізької обл. – 19.03.2003, м. Запоріжжя) – доктор історичних наук (1988 р.), професор (1990 р.).

У 1967 р. закінчив історичний факультет Ростовського-на-Дону державного університету.

З 1967 р. працював учителем історії у середній школі с. Караванне Лиманського району Астраханської області. В 1970 – 1971 рр. навчався в аспірантурі Ростовського-на-Дону державного університету, потім обіймав посаду старшого викладача кафедри історії Калмицького державного університету у м. Еліста.

У 1972 р. захистив кандидатську дисертацію “Астраханський край в кінці XVIII – першій половині ХІХ ст. До питання про генезис капіталізму на південних околицях Росії”. Науковий керівник – А.П. Пронштейн.

З 1975 р. – доцент Запорізького державного університету. З 1990 р. – завідувач кафедри історії СРСР дожовтневого періоду (з 1992 р. – кафедра історичного краєзнавства і спеціальних історичних дисциплін).

У червні 1988 р. захистив докторську дисертацію “Господарство та суспільно-політичний устрій приволзьких калмиків в останній третині XVIII – першій половині ХІХ ст.”.

З січня 2000 р. по березень 2003 р. – професор кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін Запорізького державного університету.

Сфери наукових інтересів: історія Запорозького краю кінця ХVIII – початку XIX ст., джерелознавство, історія заселення півдня України німецькими колоністами.

Офіційний науковий керівник 6 захищених кандидатських дисертацій.

Автор понад 150 наукових праць (зокрема, 2 монографій, збірки документів з історії Запорозького краю, близько 150 наукових статей).

Публікації про А.І. Карагодіна та рецензії на його праці:

Овсяникова Т. Анатолий Карагодин – краевед по жизни // Наш город. – 1988. – 2,5,9 июня.

Лях С. Докторська висота // Запорізький університет. – 1989. – № 13.

Карагодін Анатолій Іванович // Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників історичного факультету ЗДУ / Укладачі: Г. Тощев, Р. Шиханов / Запорізький державний університет; історичний факультет. – Запоріжжя, 1997. – С. 50 – 54.

Карагодін Анатолій Іванович // Історичний факультет Запорізького державного університету. 30 років (1971 – 2001): Ювілейна книга. – Запоріжжя: Просвіта, 2001. – С. 130 – 133.

Карагодін Анатолій Іванович // Славетні запоріжці. []

Монографії, археографічні видання А.І. Карагодіна, що стосуються історії Південної України:

История Запорожского края (1770 – 1917). – Запорожье: Запорожский государственный университет, 1998. – 286 с.

История Запорожского края (1770 – 1917). – Запорожье: ЛИПС, 2001. – 286 с. – (Издание второе, дополненное).

Александр Первый. Последнее путешествие. – Запорожье: ЛИПС, 2001. – 244 с.

История Запорожского края: 1770 – 1917 (документы и материалы). – Запорожье: ЗГУ, 2002. – 458 с.

Александровск-Запорожье: этапы городской власти / Составитель А. Емец. – Пологи: б.и., 2006. – 82 с.

Найважливіші статті А.І. Карагодіна, що стосуються історії Південної України:

Реформа 1861 г. на Запорожье (земельный вопрос) // Вестник краеведа. – Вып. 2. – Запорожье, 1991. – С. 48 – 50.

Из истории заселения юга Украины немецкими колонистами (ХVІІІ-ХІХ вв.) // Из прошлого Запорожья. – Вып. 1. – Запорожье, 1992. – С. 17 – 47.

Очерки истории сельского хозяйства Запорожского края во ІІ половине ХІХ века // Из пришлого Запорожья. – Запорожье, 1992. – Вып. 2. – С. 14 – 22.

Крестьянское движение в Запорожском крае (1861 – 1863 гг.) // Из прошлого Запорожья. – Запорожье, 1992. – Вып. 2. – С. 23 – 42.

Немецкие колонии на юге Украины (этнографические заметки) // Етнографічні дослідження Південної України. Збірник наукових праць Всеукраїнської ювілейної конференції, присвяченої 145-річчю з дня народження Я.П. Новицького. – Запоріжжя, 1992. – С. 36 – 38.

Создание Новой Днепровской линии крепостей: К 225-летию основания г. Александровска // Культурологічний вісник. – Запоріжжя, 1995. – Вип. 2. – С. 3 – 9.

Административно-территориальное оформление Запорожского края (дооктябрьский период) // Из прошлого Запорожья. – Запорожье, 1996. – Вып. 3. – С. 53 – 65.

( Хочу тишины…: (Еще раз об одной концепции происхождения города Александровска-Запорожья) // Из прошлого Запорожья. – Запорожье, 1996. – Вып. 3. – С. 40 – 52.

Александровск – Запорожье: этапы развития городской власти // Запорізька Січ. – 2000. – 30 травня; 1 липня; 3 – 4 жовтня; 18 листопада; 26 грудня.

К вопросу о названиях крепостей Новой Днепровской линии // Матеріали перших Новицьких читань 24 жовтня 2002 року, м. Запоріжжя. – Запоріжжя, 2002. – С. 82 – 88.