Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Королевська Юлія Юріївна

Вікторія Константінова

(17.01.1987, м. Бердянськ).

У 2010 р. закінчила Бердянський державний педагогічний університет, здобула ступінь магістра та кваліфікацію викладача історії вищого навчального закладу. У 2010 – 2013 рр. – аспірантка кафедри історії України Бердянського державного педагогічного університету. Згодом – асистент цієї кафедри. З 2015 р. – заступник декана соціально-гуманітарного факультету Бердянського державного педагогічного університету.

Співробітниця науково-дослідного Інституту історичної урбаністики.

Працює над кандидатською дисертацією “Гендерний аспект урбанізації на півдні України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)”. Науковий керівник – В.М. Константінова.

Сфери наукових інтересів: гендерні відносини, гендерна статистика, історія жіноцтва на півдні України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Автор 18 наукових публікацій з історії регіону.

Учасниця ReSET “Гендер, сексуальність та влада” (2011 – 2014 рр.), Другої літньої школи “Єврейська історія та культура Центрально-Східної Європи” (27 червня – 22 липня 2011 р., Львів), Європейського молодіжного парламенту (20 – 24 серпня 2014 р., Ганджа, Азербайджанська Республіка), програми неформальної освіти молоді України “Студії живої історії”(2016 р.).

Публікація про Ю.Ю. Королевську:

Королевська Юлія Юріївна // Наукова школа професора А.В. Бойка: персоналії та доробок / Упорядники: Ігор Лиман, Вікторія Константінова. – Запоріжжя, 2011. – С. 324 – 325.

Статті Ю.Ю. Королевської, що стосуються історії Південної України:

Всезагальний перепис 1897 року як джерело вивчення населення Південної України // Zeszyty Historyczne Semper Fidelis. – Studenckie Kolo Naukowe Semper Fidelis, 2010. – 1(3).– C. 65 – 86.

Регуляція шлюбно-сімейних відносин на півдні України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): гендерний аспект // Права людини в контексті Загальної декларації прав людини. Вип. ІІІ / За ред. І.В. Алєксєєнко, В.А. Папанової. – Донецьк: Державне видавництво “Донбас”, 2011. – С. 158 – 163.

Специфіка етнічного складу населення міст Таврійської губернії кінця ХІХ ст.: гендерний аспект // Матеріали сьомої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції “Науковий потенціал 2011”, 21 – 23 березня 2011 року. – Частина 2. – Київ, 2011. – С. 18 – 21.

Жінки в системі станової стратифікації населення Таврійської губернії в останньому десятилітті ХІХ ст. // Матеріали П’ятої Міжнародної науково-практичної конференції “Жінка в науці та освіті: минуле, сучасність, майбутнє”. – Київ, 2011. – С. 322 – 327.

Регулювання шлюбно-сімейних відносин на Півдні України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): гендерний аспект // Музейний вісник. – № 11/2. – Запоріжжя, 2011. – С. 79 – 84.

Система жіночої освіти в Південній Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя, 2011. – Вип. ХХХІ. – С. 98 – 102.

Прояви девіантної поведінки жіноцтва Катеринославської губернії в 70-х роках ХІХ століття (за матеріалами інституту рукопису) // Друга всеукраїнська наукова конференція “Досягнення соціально-гуманітарних наук в сучасній Україні”: у 3-х частинах. – Дніпропетровськ: ТОВ “Інновація”, 2012. – Ч. 3. – С. 44 – 46.

Розширення сфер професійної діяльності жіноцтва м.

Одеси у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. (за матеріалами Державного архіву Одеської області) // Записки історичного факультету / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2012. – Вип. 23. – С. 129 – 137.

Інтелігенція міста Бердянська другої половини ХІХ століття в щоденниках В.К. Крижанівського // Сучасні проблеми та шляхи їх вирішення в науці, транспорті, виробництві та освіті’2012: Збірник наукових праць SWorld. – Том 49. – Одеса, 2012. – С. 50 – 57.

Внутрисемейные отношения населения Южной Украины во второй половине ХIХ: гендерный аспект // Science and Education. A New Dimention: [scientific journal]. – Budapest, 2013. – Issue 12. – P. 62 – 64.