Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Лагодовська Олена Федорівна

Валерій Левченко

(15.07.1899, м. Одеса – 13.12.1958, м. Київ) – кандидат історичних наук (1943 р.).

У 1922 р. закінчила Волинський інститут народної освіти.

У 1920 – 1925 рр. працювала у Волинському науково-дослідному музеї. З 1925 р. по 1930 р. навчалась у Харківській науководослідній кафедрі історії української культури. У 1926 – 1930 рр. проходила аспірантську підготовку в Державному археологічному інституті матеріальної культури та Ленінградському університеті.

У 1929 – 1930 рр. працювала в Одеському державному історикоархеологічному музеї, де обробляла кремінні знахідки з Усатівських курганів.

У 1930 р. захистила промоційну працю “Мегалітичні культури Правобережжя України”.

З 1 жовтня 1930 р. – завідувач відділу первісного суспільства та давнього рабовласницького Сходу Одеського державного історикоархеологічного музею. З 1939 р. – старший науковий співробітник, а з 1949 р. – завідувач відділу археології первісного суспільства Інституту археології АН УРСР.

Брала участь в експедиціях до Чуваської республіки (1927 р.), Воронежу (1928 р.), Ізюму, Черкас, Тульчина (1929 р.). У 1930 р. брала участь в археологічній експедиції на території проектованої Бузької електростанції.

Сфери наукових інтересів: археологія, історія первісного суспільства та античності, історія археології.

О.Ф. Лагодовська проводила польові дослідження – відкриття та розкопки низки археологічних пам’яток. Вивчала пам’ятки доби міді, бронзи, усатівської культури, мегалітичного комплексу, проблеми відносин степових і лісостепових племен неоліту і енеоліту. На підставі багаторічних досліджень усатівської культури у 1943 р. вперше висловила думку, що скотарство усатівського населення було не тільки приселищним, але й сезонно-кочовим.

Започаткувала дискусію про характер і етапи розвитку скотарства у Північному Причорномор’ї, час його структуризації. З поступовим накопиченням різноманітних джерел у 1950 – 1960 рр. довела, що домінуюча роль скотарства в цьому регіоні простежується вже на початку ІІІ тис. до н. е. в ямно-катакомбний час.

Автор і упорядник близько 40 наукових праць (зокрема, 1 монографії, 1 брошури, близько 40 наукових статей).

Публікації про О.Ф. Лагодовську та рецензії на її праці:

Памяти Елены Федоровны Лагодовской // Краткие сообщения Института археологии АН СССР. – Москва, 1960. – Вып. 9.

Бруяко И.В. Северо-западное Причерноморье в VII-V вв. до н. э. начало колонизации Нижнего Поднестровья // Античный мир и археология. – Вып. 9. – Саратов, 1993. – С. 60 – 78.

Кушнір В.Г. Господарство і побут населення ПівденноЗахідної України в епоху розпаду первісного суспільства: Автореф. дис…. канд. іст. наук. – Одеса, 1999. – 16 с.

Черняков І. До 100-річчя з дня народження О.Ф. Лагодовської // Вісник: Українське товариство охорони пам’яток історії та культури. – К., 1999. – № 1 (3). – С. 72 – 74.

Вісник Одеської комісії краєзнавства при Всеукраїнській Академії Наук. 1924 – 1930: Систематичний розпис змісту / Упорядник Л.О. Жирнова. – Одеса, 1999. – С. 31.

Черняков І.Т. Олена Лагодовська (1899 – 1958) // Археологія, мистецтво, культура. – № 4 – 6. – 2000. – С. 98 – 99.

Лысенко С.С. К вопросу о реконструкции погребального убранства эпохи поздней бронзы на территории Украины // Чтения, посвященные 100-летию деятельности в Государственном Историческом музее В.А. Городцова. – М., 2003. – Ч. 1. – С. 150 – 152.

Левченко В.В. Лагодовська Олена Федорівна // Одеські історики. Енциклопедичне видання. Том 1 (початок ХІХ – середина ХХ ст.). – Одеса: Друкарський дім, 2009. – С. 193 – 195.

Найважливіші статті О.Ф. Лагодовської, що стосуються історії Південної України:

Археологічна подорож до с. Курисово-Петровського // Вісник Одеської комісії краєзнавства при УАН. – Ч. 4 – 5. Секція археологічна. – Одеса, 1929. – С. 141 – 146.

Раскопки Одесского историко-археологического музея под Одессой в 1936 г. // Советская археология. – Вып. V. – М.-Л., 1940. – С. 239 – 263 (у співавторстві з В.І. Селіновим).

Проблеми Усатівської культури // Наукові записки Інституту історії і археології УРСР. – Уфа, 1943. – № 1. – С. 53 – 66.

Розкопки Усатівського кургану // Наукові записки Інституту історії і археології УРСР. – К., 1946. – № 2. – С. 38 – 54.

Усатівська культура і її місце в археологічному минулому України // Вісник АН УРСР. – 1947. – Ч. 6.

Пам’ятки Усатівського типу // Археологія. – 1953. – Т. 8.

Кургани скіфського часу в с. Курилівці // Археологічні пам’ятки УРСР. – К., 1956. – Т. VI. – С. 17 – 20 (у співавторстві з Р.І. Виєзжевим, Ф.Б. Копиловим).

А.В. Добровольский (1885 – 1956 гг.) // Краткие сообщения Института археологии АН УССР. – 1957. – Вып. 7. – С. 113 – 114.