Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Кириленко Віталій Петрович

Ганна Маринченко

(04.03.1989, с. Лиса Гора Первомайського р-ну Миколаївської обл.) – кандидат історичних наук (2015 р.).

У 2006 р. закінчив Лисогірську ЗОШ № 1. У 2006 – 2009 рр. навчався в Миколаївському навчально-науковому інституті Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова. В 2009 р. переведений на навчання до історичного факультету Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського, який закінчив, отримавши бакалаврський диплом з відзнакою. Паралельно навчався на військовій кафедрі МДУ імені В.О. Сухомлинського, виконуючи обов’язки командира взводу. У 2010 р. отримав звання молодшого лейтенанту запасу.

Продовжив навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями “спеціаліст”, “магістр” у Миколаївському національному університеті імені В.О. Сухомлинського. Отримав диплом спеціаліста – “Вчитель історії. Спеціалізація: правознавство” з відзнакою та диплом магістра – “Викладач історії” з відзнакою.

У 2011 – 2014 рр. навчався в аспірантурі Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського.

У жовтні 2013 р. прийнятий на посаду лаборанта кафедри історії України.

Мобілізований до лав Збройних Сил України (03.04.2014 – 23.03.2015 р.), перебував на посаді заступника командира роти з виховної роботи.

У 2015 р. захистив кандидатську дисертацію “Голод 1921 – 1923 років у Південній Україні”. Науковий керівник – В.П. Шкварець.

Сфери наукових інтересів: історія Півдня України в першій половині ХХ століття, військова історія України та країн світу.

Автор 15 наукових статей.

Найважливіші статті В.П. Кириленка, що стосуються історії Південної України:

Допомога голодуючим в 1921 – 1923 рр. на Півдні України // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського: збірник наукових праць. – Вип. 3.33: Історичні науки. – Миколаїв: МНУ, 2012. – С. 126 – 132.

Голод 1921 – 1923 років на Миколаївщині та допомога “Місії Нансена” в його подоланні // Аркасівські читання: матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції (26 – 27 квітня 2013 р.). – Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2013. – С. 224 – 227.

Діяльність організації Українського та Шведського Червоного Хреста у Південних областях України в період голодних 1921 – 1923 років // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць. – К., 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 61 – 63.

Особливості організації допомоги голодуючим Поволжя в 1920-х роках у Південній Україні (за матеріалами Миколаївської губернії) // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського: збірник наукових праць. – Вип. 3.35: Історичні науки. – Миколаїв: МНУ, 2013. – С. 112 – 117.

Діяльність Джойнта на Півдні України в період 1920-х років // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського: збірник наукових праць. – Вип. 3.37 (105): Історичні науки. – Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2014. – С. 43 – 48.

Вживання сурогатів жителями Півдня України за часів голоду 1921 – 1923 рр. // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського: збірник наукових праць. – Вип. 3.38 (110): Історичні науки. – Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2014. – С. 69 – 72.

Допомога від Джойнта голодуючим Одещини в період голоду 1921 – 1923 рр. // Історичні мідраші Північного Причорномор’я. – Вип. ІІІ. Том. І. – Миколаїв: Типографія Шамрай, 2014. – С. 31 – 35.

До аналізу статистики 1922 р. щодо голодуючих на Півдні України // Сучасні виклики для суспільних наук в умовах глобалізації: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 30 – 31 травня 2014 р.). – Львів: ГО “Львівська фундація суспільних наук”, 2014. – С. 94 – 96.

Отношение власти и церкви в период голодных 1921 – 1923 гг. (на материалах Николаевской губернии) // Церковь, государство и общество в истории России и православных стран: религия, наука и образование: материалы VI Международной научной конференции, посвященной памяти православных просветителей святых равноапостольных Кирилла и Мефодия и 800-летию Владимирской епархии 19 – 21 мая 2014 г. – Владимир: Изд-во Владимирского государственного университета им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, 2014. – Т. 9. – С. 181 – 187.

Современная украинская историография к проблеме изучения голода 1921 – 1923 гг. в южных областях Украины // Актуальные вопросы современной науки: сборник научных трудов. – Вып. 39. – Новосибирск: Изд-во ЦРНС, 2015. – С. 74 – 83.