Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Єрич Тетяна Григорівна

Лілія Циганенко

(17.01.1981, м. Ізмаїл) – кандидат історичних наук (2014 р.).

В 1998 р. закінчила загальноосвітню школу № 8 м. Ізмаїла Одеської області. У 1998 – 2003 рр. навчалася на історичному факультеті Ізмаїльського державного гуманітарного університету.

В 2006 р. отримала диплом магістра зі спеціальності “Історія”. З 2004 р. працює в Ізмаїльському технікумі механізації і електрифікації сільського господарства. Заступник директора з гуманітарної освіти і виховної роботи.

26 червня 2014 р. захистила кандидатську дисертацію “Культурно-освітня діяльність Російської Православної церкви в Південній Бессарабiї в ХIХ – початку ХХ ст.”. Науковий керівник – Л.Ф. Циганенко.

Сфери наукових інтересів: культурно-охоронна діяльність РПЦ, історико-краєзнавча і видавнича робота духовенства, створення і розвиток духовних освітніх навчальних закладів у Південній Бессарабії ХІХ – початку ХХ ст.

Загальна кількість публікацій – 11.

Найважливіші статті Т.Г. Єрич, що стосуються історії Південної України:

Становлення та специфіка функціонування православної преси на землях Бессарабії у ХІХ ст. // Часопис української історії. Кафедра української історії та етнополітики Київського національного університету. – К., 2011 – Вип. 20. – С. 23 – 31.

Кишинівська духовна семінарія: до історії створення (1813 – 1823 рр.) // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць. – К., 2013. – Вип. 73. – С. 17 – 19.

Зміни системи навчання та виховання в Кишинівській духовній семінарії в середині ХІХ ст. // Інтелігенція і влада. Серія: Історія: Громадсько-політичний науковий збірник (Одеський національний політехнічний університет). – Одеса: Астропринт, 2013. – Вип. 29. – С. 14 – 23.

Законодавство Російської імперії щодо регламентації діяльності руської православної церкви в галузі духовної освіти в ХІХ ст. // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць. – К., 2013. – Вип. 78. – С.135 – 136.

Культурная деятельность Русской Православной церкви в Бессарабии (в конце ХIХ и начале ХХ столетия) // Journal of Danubian Studies and Research (Editura Universitarä DANUBIUS). – Galati, Romania – Vol. 3. – № 1 (2013). – P. 300 – 305.