Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Кaюк Дмитро Григорович

(Анкета Д.Г. Каюка)

(01.01.1971, м. Дніпропетровськ) – кандидат історичних наук (2002 р.), доцент (2007 р.).

У 1988 р. закінчив СШ № 121 у м. Дніпропетровськ. Працював слюсарем на Нижньодніпровському заводі ім. К. Лібкнехта. У 1989 – 1991 рр. проходив строкову службу у Збройних силах СРСР. У 1992 – 1997 рр. навчався на історичному факультеті Дніпропетровського державного університету, який закінчив із відзнакою за спеціальністю “Історія”. У 1997 – 2000 рр. – аспірант кафедри історії України Дніпропетровського державного університету. У 2002 р. закінчив факультет правознавства Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ України.

З 2000 р. – викладач, з 2002 р. – старший викладач, з 2003 р. – доцент Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ України. З 2004 р. – декан факультету заочного навчання Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ України. З 2013 р. – доцент Дніпропетровського гуманітарного університету.

У 2002 р. захистив кандидатську дисертацію “Формування катеринославського та херсонського дворянства в 60-ті рр. XVIII – на початку XIX ст.”. Науковий керівник – Т.Ф. Литвинова.

Вчене звання – доцент кафедри теорії та історії держави і права (2007 р.).

Автор наукових досліджень з питань соціальної історії південноукраїнського регіону кінця XVIII – початку XIX ст.

Учасник волонтерського та правозахисного руху.

Сфери наукових інтересів: історія України, соціальна історія, історія держави і права, культурологія.

Найважливіші статті Д.Г. Каюка, що стосуються історії Південної України:

Матеріали до історії Катеринославського дворянства. Рід Малама // Регіональне і загальне в історії. Тези міжнародної конференції, присвяченої 140-річчю від дня народження Д.І. Яворницького та 90 – літтю ХІІІ Археологічного з’їзду (листопад 1995 р.). – Дніпропетровськ: Пороги, 1995. – С. 220 – 222.

Традиції поміщицького господарства Лівобережної та Південної України на початку ХІХ ст. // Заселення Півдня України: проблеми національного та культурного розвитку: Наукові доповіді Міжнародної науково-методичної конференції (21 – 24 травня 1997 року). – Херсон, 1997. – Ч. 1. – С. 112 – 116 (у співавторстві з Т.Ф. Литвиновою).

Деякі джерелознавчі проблеми дослідження історії катеринославського дворянства // Наддніпрянський історикокраєзнавчий збірник. – Вип. 1. – Дніпропетровськ, 1998. – С. 205 – 209.

Родина дворян Миклашевських в історії Південної України // Київська старовина. – 1999. – № 6. – С. 108 – 116.

Миклашевський М.П. // Українська біографістика. Biografistica Ukrainica. Збірник наукових праць. – Вип. 2. – К.: РИО, 1999. – С. 103 – 106.

Нобілітація запорізької старшини наприкінці XVIII – початку XIX ст. // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 1999. – Вип. VІІІ. – С. 259 – 264.

Проблеми формування дворянства Південної України: нові археографічні можливості // Дніпропетровський історикоархеографічний збірник. – Вип. 2. – Дніпропетровськ: Генеза, 2001. – С. 578 – 598.

До історії формування регіональної соціальної еліти Південної України: дворянство молдавського походження // Держава і право: історія, теорія, практика: Науковий та методичний щорічник кафедри теорії та історії держави і права. – Вип. І. – Д.: Юридична академія Міністерства внутрішніх справ, 2003. – С. 75 – 82.

До питання нобілітації запорозької старшини після знищення Січі // Гуманітарний журнал. – 2004. – № 1 – 2 (21 – 22). – С. 86 – 91 (у співавторстві з С.М. Каюк).

Поміщицька колонізація Південної України і Запорозька Січ // Історія і культура Придніпров’я. Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2005. – Вип. 2. – С. 49 – 62.