Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Каюк Світлана Миколаївна

(Анкета С.М. Каюк)

(12.02.1970, м. Артемівськ Донецької обл.) – кандидат історичних наук (1999 р.), доцент (2012 р.).

У 1987 р. закінчила середню школу № 11 м. Артемівськ Донецької області з золотою медаллю. У 1987 – 1992 рр. навчалась на історичному факультеті Дніпропетровського державного університету, отримавши диплом з відзнакою за спеціальністю “Історія”.

З серпня 1992 р. – асистент кафедри історії України Дніпропетровського державного університету, з 1995 р. – викладач, а з 2001 р. – доцент кафедри історії України Дніпропетровського державного університету. З 2012 р. має вчене звання доцента.

У 1999 р. захистила кандидатську дисертацію “Задунайська Січ (1775 – 1828 рр.)”. Науковий керівник – Г.К. Швидько.

З 1998 р. очолює історичне відділення Дніпропетровського регіонального відділення Малої академії наук України.

Нагороджена знаком “Відмінник освіти України” (2007 р.).

Сфери наукових інтересів: історія запорозького козацтва, турецько-татарський чинник української історії, історія української ділянки фронтиру. Розробила спецкурс для студентів-істориків “Українські козаки і кримські татари на Великому Кордоні у XVXVIII ст.”.

Автор понад 40 наукових праць.

Вибрані статті С.М. Каюк, що стосуються історії Південної України:

Перші кроки задунайського козацтва: про причини переходу запорожців до Туреччини // Південна Україна XVIIIXIX століття. Записки науково-дослідної лабораторії Південної України ЗДУ. – Запоріжжя: РА “Тандем-У”,1996. – Вип. 2. – С. 108 – 115.

“Запорожець за Дунаєм”: чужинець чи в своєму природному середовищі? // Запорозьке козацтво в пам’ятках історії та культури. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 2 – 4 жовтня 1997 р.). – Запоріжжя: РА “Тандем-У”, 1997. – Секції III, IV,V. – С. 75 – 79.

Особливості соціальних процесів на теренах колишніх Запорозьких Вольностей у 1776 – 1777 рр.: загально-історичні та краєзнавчі аспекти // Наддніпрянський історико-краєзнавчий вісник. – Вип. 1. Матеріали Першої міжрегіональної історикокраєзнавчої конференції (8 – 9 жовтня 1998 р., м. Дніпропетровськ). – Дніпропетровськ,1998. – С. 78 – 84.

Зимівник останнього військового писаря Івана Глоби (документи з архіву Дніпропетровського історичного музею) // Історія та культура Подніпров’я. – Дніпропетровськ: ДДУ,1998. – С. 30 – 47 (у співавторстві з С.В. Абросімовою).

Запорозьке козацтво і Великий степовий кордон (друга половина XVIII – початок XIX ст.) // Четвертий міжнародний конгрес україністів. – Історія. – Ч. 1. – Одеса, 1999. – С. 241 – 246.

Політика Новоросійського керівництва стосовно запорозького козацтва на початку XIX ст.: до питання формування Усть-Дунайського Буджацького козацького війська // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: Зб. наук. пр. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2001. – С. 48 – 55.

Знищення Запорозької Січі і доля П. Калнишевського // Січеславський альманах. Збірник наукових праць Дніпропетровського відділення Науково-дослідного інституту козацтва інституту історії України НАН України. – Вип. 2. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2006. – С. 12 – 19.

Щоденник наказного отамана Азовського козачого війська Йосипа Гладкого // Вісник Дніпропетровського університету. Історія та археологія. – Вип. 16. – 2008. – С. 191 – 197.

Запорозьке козацтво і гайдуки як військові прикордонні спільноти Фронтиру у другій половині XVIII – першій половині XIX ст. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2011. – Вип. 9. – С. 37 – 44 (у співавторстві з А.С. Посунько).

Задунайська Січ: участь запорожців у політичних подіях Османської імперії кінця XVIII – початку XІХ ст. // Uluslararası Türkiye-Ukrayna İlişkileri Sempozyumu: Kazak Dönemi (1500 – 1800) Bildiriler (Взаємини між Україною та Туреччиною: козацька доба (1500 – 1800 рр.) / Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції. – İstanbul: Çamlıca, 2015. – S. 803 – 812.