Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Коломойцев Петро Титович

Олександр Музичко

(? – 1919).

Інспектор Ізмаїльського міського училища. Член Одеського товариства історії і старожитностей (1895 р.); член-кореспондент Бессарабської вченої архівної комісії. Один з перших дослідників російсько-імперського періоду в історії Бессарабії, зокрема, міста Ізмаїл.

Публікації про П.Т. Коломойцева та рецензії на його праці:

Бутакова О. Діяльність Бессарабської губернської вченої архівної комісії у світлі її “Трудов” // Історіографічні дослідження в Україні: Зб. наук. пр. – 2008. – Вип. 18. – С. 470.

Циганенко Л. Євреї Південної Бессарабії: особливості розселення та господарчої діяльності (перша половина ХІХ ст.) // Краєзнавство. – № 1 – 2. – 2015. – С. 162.

Вибрані праці П.Т. Коломойцева, що стосуються історії Південної України:

К деятельности генерал-майора Сергея Алексеевича Тучкова по основанию города Тучкова (нынешнего города Измаил) // Записки Одесского общества истории и древностей. – 1906. – Т. XXVI. – С. 36 – 44.

Бывшая крепость Измаил и её памятники. – Кишинев, 1912. – 57 с.

Новороссийское казачье войско // Кишиневские епархиальные ведомости. – 1913. – № 1. – Часть неоф. – С. 11 – 15.

Нынешний Измаильский уезд (Бес. губернии) с древнейших времен и его памятники // Кишиневские епархиальные ведомости. – 1914. – № 44, 46, 47.