Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Єременко Микола Миколайович

Ірина Яковенко-Єременко

(02.01.1956, с. Зелений Гай (Довге) Чернігівського р-ну Запорізької обл.) – кандидат історичних наук (2013 р.).

У 1971 р. закінчив восьмирічну школу с. Довге Чернігівського району Запорізької області. У 1971 – 1975 рр. навчався у Запорізькому педучилищі, отримав кваліфікацію вчителя праці та креслення.

Серпень – жовтень 1975 р. – учитель Новополтавської восьмирічної школи в Чернігівському районі. У 1975 – 1977 рр.

проходив службу в лавах Збройних Сил СРСР. Військове звання – капітан запасу. У 1978 – 1982 рр. – учитель Зорянської та Довгинської восьмирічних шкіл Чернігівського району.

У 1984 р. закінчив Дніпропетровський державний університет за спеціальністю “Історія”.

З 1982 по 1994 р. працював у відділі освіти Чернігівського райвиконкому (пізніше – Чернігівської райдержадміністрації) на посадах методиста, інспектора шкіл, завідуючого відділом освіти.

Обирався головою райкому профспілки працівників освіти.

З 1994 р. – приватний підприємець.

З 2015 р. – редактор Чернігівської районної газети “Нива”.

У 2009 р. закінчив магістратуру Бердянського державного педагогічного університету, а в 2013 р. – аспірантуру цього ж університету.

У 2013 р. захистив кандидатську дисертацію “Військове духовенство на Півдні України (1734 – 1853 рр.)”. Науковий керівник – І.І. Лиман.

Нагороди: медаль “За працю і звитягу”, медаль “За розвиток Запорізького краю”, знак “Відмінник народної освіти УРСР”.

Має більше 130 публікацій з історичної та краєзнавчої тематики.

Є організатором і директором приватного музею “Менонітська садиба” (з 2008 р.) у с. Владівка. Музей став об’єктом міжнародного туризму, до якого приїздять меноніти з США, Канади, Німеччини, Бразилії, Аргентини та інших країн.

Стараннями М.М. Єременка встановлено більше 10 пам’ятних знаків та 7 меморіальних дошок на могилах і пам’ятках історії на території району. Повернуто із забуття сотні імен земляків, загиблих у війнах та в період репресій.

Публікації про М.М. Єременка та рецензії на його праці:

Куц Л. Край шляху Муравського з Миколою Єременком // Нива. – 2006. – 25 жовтня (№ 85). – С. 2.

Куц Л. Хай стежки ростуть квітками, де вони ходили // Запорізька правда. – 2007. – 13 листопада. – С. 4 ( Гарькавая Т. Черниговский предприниматель выкупил немецкую усадьбу и создал в ней музей // Суббота плюс. – 2009. – 26 ноября (№ 48).

Карпенко А. Возвращается вера, а с ней и честь // Бердянск православный. – 2011. – № 3 (75). – С. 10.

Большакова Т. Победа над бездуховностью // Вісник пресслужби УПЦ. – 2011. – № 115. – С. 76 – 77.

Микола Миколайович Єременко – літописець Чернігівського краю: (реком. бібліогр. список) / Відділ культури і туризму Чернігів. райдержадмін. Запоріз. обл., Чернігів. районна центр. б-ка [склала К. Череп]. – Чернігівка: [П.П. Пенежко В.А.], 2011. – 16 с.

Краєзнавець Микола Миколайович Єременко // Синєпольська Л. Меноніти у козацьких степах: краєзнавчий путівник-екскурсія колишніми менонітськими поселеннями Чернігівського району. – Чернігівка, 2012. – С. 57 (Туристичними стежками рідного краю. Вип. 1).

Шаповал А. Дослідник із Чернігівки // Сільські вісті. – 2012. – 13 грудня. – С. 2.

Большакова Т. Наш земляк написав книгу про о. Серафима Тяпочкіна // Нива. – 2012. – 29 грудня (№ 106). – С. 6.

Крижко Н.І. Над Чернігівкою небо голубе // Шкільний бібліотекар (науково-методичний журнал). – 2012. – № 12 (24) – С. 30 – 37.

Чернігівці – 230: бібліографічний покажчик. – Токмак: Трибуна, 2014. – С. 37 – 39 (Серія “Міста і села Запорізької області”. Вип. 6).

Знаменні та пам’ятні дати Запоріжжя на 2016 рік: календар і короткі довідки з бібліографічними списками / КЗ “ОУНБ ім. О.М. Горького” ЗОР [ред. О. Волкова; уклад. І. Шершньова]. – Запоріжжя: Кругозір, 2015. – С. 65 – 71.

Книги М.М. Єременка, що стосуються історії Південної України:

Край шляху Муравського…: Нариси з історії Чернігівського району. – Запоріжжя: Лана-друк, 2006. – 438 с. :іл.

Українська Голгофа 1921 – 1923, 1932 – 1933, 1946 – 1947: (спогади очевидців, архівні документи та роздуми сучасника про три радянські голодомори). – Чернігівка: [Трибуна], 2008. – 156 с.

Чернігівка пам’ятає. – Чернігівка: [б. в.], 2009. – 96 с.: іл. (у співавторстві з А. Харченко).

Атакує Покришкін. – Чернігівка: [Пенежко В.А.], 2009. – 72 с.:іл.

Солдати Перемоги: біографічні відомості про ветеранів Другої світової війни Чернігівського р-ну Запорізької обл., які повернулися з фронтів і відбудовували народне господарство. – Чернігівка: [Пенежко В.А.], 2010. – 56 с. (у співавторстві з А. Харченко).

Солдати Перемоги: біографічні відомості про ветеранів Другої світової війни Чернігівського р-ну Запорізької обл., які повернулися з фронтів і відбудовували народне господарство. Ч. 2. – Чернігівка:[ Пенежко В.А.], 2011. – 60 с.

Мир усім!: [православні храми та монастирі Чернігів. рну]. – Чернігівка: [б.в.], 2011. – 116 с.

Живі у пам’яті. – Чернігівка: [Пенежко В.А.], 2012. – 48 с.: іл.

Блаженні гнані за правду. Архімандрит Серафим (Тяпочкін), 1894 – 1982: життєпис, спогади духовних чад, проповіді. – Запоріжжя: Дике Поле, 2013. – 340 с., іл.

Солдати Перемоги: біографічні відомості про ветеранів Другої світової війни Чернігівського р-ну Запорізької обл., які повернулися з фронтів і відбудовували народне господарство. Ч. 3. – Чернігівка: [Пенежко В.А.], 2014. – 59 с.

Військове духовенство на Півдні України (1734 – 1853 рр.). – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2014 – 435 с. (у співавторстві з І.І. Лиманом).

Чернігівка моя. – Чернігівка: [Пенежко В.А], 2015. – 48 с.

Найважливіші статті М.М. Єременка, що стосуються історії Південної України:

Історія православного духовенства, яке задовольняло релігійні потреби військових на півдні України (1734 – 1856 роки): постановка проблеми // Південний архів. Збірник наукових праць. Історичні науки. – Херсон, 2009. – Вип. 30. – С. 115 – 118.

Інформація про військове духовенство Південної України в спадщині Я. П. Новицького // Наукові записки: Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – К.: Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України, 2011. – Т. 22. – С. 213 – 220.

Регламентация центральной государственной властью взаимоотношений военного и епархиального духовенства (Южная Украина 1775 – 1856 гг.) // Сборник научных статей молодых ученых, специалистов и аспирантов. – Невинномысск: НГГТИ, 2011. – С. 250 – 255.

Взаимоотношения военного духовенства и военного руководства в Северном Причерноморье последней четверти XVIII – начале ХІХ в.: регламентация центральной государственной властью // Голос минувшего. Кубанский исторический журнал. – 2012. – № 3 – 4. – С. 19 – 22.

Знаменні та пам’ятні дати Запоріжжя на 2013 рік: календарі і короткі довідки з бібліографічними списками / КЗ “ОУНБ ім. О.М. Горького” ЗОРН; [ред. І. Степаненко; уклад. І. Шершньова]. – Запоріжжя: АА Тандем, 2012. – С. 6 – 8, 139 – 141, 222 – 225, 230 – 231, 239 – 244.

Туризм цілий рік: довідник / Управління культури і туризму Запоріз. області [редкол.: І. Степаненко, І. Шершньова, М. Мордовской]. – Запоріжжя: АА Тандем, 2012. – С. 19 – 20, 34 – 38.

Система матеріального забезпечення діяльності південноукраїнського військового духовенства (1775 – 1853 рр.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя, 2013. – Вип. XХХV. – С. 32 – 36.

Опубліковані джерела з історії військового духовенства на півдні України (30-ті рр. ХVІІІ – 50-ті рр. ХІХ ст.) // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – Вип. 8 (97). – Ч. 2. – С. 35 – 38.

Справа про наглядача Бердянської митної застави титулярного радника Крижанівського” // Історія торгівлі, податків та мита: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (7).– С. 5 – 18 (у співавторстві з І.І. Лиманом).

Реабілітовані історією. Запорізька область. Кн. 6 / обл. редкол.: Пелих Ю.Г. (голова) [ та ін.]. – К.; Запоріжжя: Дніпров. металург, 2013. – С. 132 – 133, 159 – 160.