Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Кучук-Іоаннесов (Оганесян) Христофор (Хачатур) Іванович

Олександр Музичко

(05.12.1852, м. Григоріополь Херсонської губернії – 1919).

Випускник (1875 р.), професор і директор (1911 – 1914 рр.) Лазаревського інституту східних мов у Москві. Член Московського археологічного товариства, Таврійської вченої архівної комісії (1910 р.). Вірменолог. Автор вірмено-російського словника. Під час польових досліджень зібрав близько 150 стародавніх вірменських написів, зокрема, в Аккермані, Ізмаїлі, Феодосії, Поділлі.

Публікації про Х.І. Кучук-Іоаннесова та рецензії на його праці:

Непомнящий А. “Україніка” за кордоном: документи фонду Х.

Оганесяна у Центральному державному історичному архіві республіки Вірменія // Студії з архів. справи та документознавства. – К., 1996. – Т. 2. – С. 90 – 92.

Непомнящий А.А. Кучук-Иоаннесов Христофор Иванович: [Огляд ф. № 40 ЦДІА Республіки Вірменія] // Непомнящий А.А. Очерки развития исторического краеведения Крыма в ХІХ – начале ХХ века. – Симферополь: Таврида, 1998. – С. 110 – 112.

Праці Х.І. Кучук-Іоаннесова, що стосуються історії Південної України:

Армянския надписи в г. Григориополе Херсонской губернии. М., 1896. 16 с.

Старинные армянские надписи и старинные рукописи в пределах Юго-Западной Руси и в Крыму // Древности восточные. – Т. ІІ. – Вып. ІІІ. – М., 1903. – С. 33 – 75.

Армянская надпись из Карасубазара. Армянская надпись из Симферополя // Известия Таврической ученой архивной комиссии. – 1910. – № 44. – С. 6 – 9, 39 – 41.

Древние армянские рукописи из Крыма // Известия Таврической ученной архивной комиссии. – 1912. Т. 47. С. 113 – 123.

Армянские рукописи // Известия Таврической ученой архивной комиссии. – 1914. – № 51. – С. 195 – 201.

Армянские надписи из Крыма // Известия Таврической ученой архивной комиссии. – 1915. – № 52. – С. 213 – 215.

Григорий Нисский (331 – 394 гг.): Армянская рукопись VIII века из Одессы // Известия Таврической ученой архивной комиссии. – 1916. – № 53. – С. 73 – 80.